ABMK

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołkach w diecezji łuckiej w świetle inwentarza z 11 VI 1937 roku

Waldemar Witold Żurek

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL , Polska
https://orcid.org/0000-0002-5602-5077


Abstrakt

Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołkach na Wołyniu pochodził z drugiej połowy XVII wieku. Był on fundacją Samuela Kazimierza Leszczyńskiego, urzędnika dworskiego. Uległ on pożarowi w czasie działań pierwszej wojny światowej. Odbudowany został w latach 1929-1930 przez proboszcza kołkowskiego ks. Edwarda Za­jączkowskiego i konsekrowany w lipcu 1930 roku przez sufragana łuckiego biskupa Stefana Walczykiewicza. Decyzją ordynariusza łuckiego biskupa Ad­olfa Szelążka w 1937 roku nastąpiła zmiana proboszcza w parafii Kołki. Stąd dotychczasowy proboszcz ks. Antoni Skrzypkowski sporządził 24 maja 1937 roku protokół zdawczo-odbiorczy parafii Kołki oraz dwa oddzielne protoko­ły: pierwszy dotyczył obliczenia ilości blachy cynkowej użytej do pokrycia dachu kościelnego przy budowie nowego kościoła i drugi zawierający dokład­ne zestawienia finansowe, które wyjaśniły szczegółowo zgłaszane pretensje wykonawców prac budowlanych wobec inwestora, jakim był ówczesny pro­boszcz – ks. Edward Zajączkowski. Do powyższych zostały dołączone dwa sporządzone inwentarze: kościoła parafialnego i domu plebańskiego, prze­kazane dnia 11 czerwca 1937 roku swemu następcy - ks. Konradowi Mosz­kowskiemu. Sprawował swoje obowiązki pastoralne w Kołkach jako ostatni proboszcz tej parafii.

Słowa kluczowe:

parafia, Kołki, diecezja łucka, inwentarz, Wołyń, II Rzeczpospolita

Ks. Antoni Skrzypkowski, w: M. Dębowska, L. Popek, Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji okupantów 1939-1945, Lublin 2010, s. 136.

Cichoń K., Portatyl, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, lublin 2012, kol. 7-10.

Dębowska M., Walczykiewicz Stefan, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 154.

Dzwonkowski R. SAC, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939. Martyrologium, Lublin 1998.

Konieczny M., Rubrycela, w: Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 513- 514.

Maciukiewicz M., Rytuał, w: Encyklopedia katolicka, t.17, Lublin 2012, kol. 717-718.

Mąkinia F., Pisarzak M., Baldachim, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1985, kol. 1275-1276.

Nadolski B., Kadzielnica, trybularz, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 319.

Palka, w: P. Krzyżewski, J. Zjawin, Mały leksykon liturgii, Poznań 2011, s. 11.

Syczewski T., Katafalk, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 976.

Wilemska E., Indult, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 146.

Wit Z., Kancjonał, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 559-560.

Zalewski Z., Bursa, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1985, kol. 1225-1226.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-21


Żurek, W. W. (2020). Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołkach w diecezji łuckiej w świetle inwentarza z 11 VI 1937 roku. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 114, 473–492. https://doi.org/10.31743/abmk.11786

Waldemar Witold Żurek 
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

dr hab. historii Kościoła; profesor KUL w Ośrodku Archi­wów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

https://orcid.org/0000-0002-5602-5077