ABMK

Ksiądz Jan Poddębniak – biografia (nie)zwyczajna. Na marginesie książki Anny Łosowskiej, Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz prałat Jan Poddębniak (1907-1994), Lublin ss. 290

Daniel Kiper

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL , Polska
https://orcid.org/0000-0003-3580-604X


Słowa kluczowe:

materiał źródłowy, biografia, Jan Poddębniak

Bartnik Cz., Pamiętnik duchowy z lat 1950-1958, Lublin 2006.

Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995.

Kersten K., Bilans zamknięcia, w: Spór o PRL, Kraków 1996.

Łosowska A., Kolekcja Liber legum i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośrednio¬wiecznego Przemyśla, Warszawa 2007.

Łosowska A., Pennae investivi Praemisliane. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku, Przemyśl 2011.

Łosowska A., Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz prałat Jan Poddębniak (1907-1994), Lublin 2020.

Strzembosz T., PRL – państwo zależne, „Tygodnik Solidarność”, 13 (1993) s. 7.

Trznadel J., Skrajności historycznego losu, „Kresy”, 12 (1992) s. 137-140.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-21


Kiper, D. (2020). Ksiądz Jan Poddębniak – biografia (nie)zwyczajna. Na marginesie książki Anny Łosowskiej, Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz prałat Jan Poddębniak (1907-1994), Lublin ss. 290. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 114, 501–505. https://doi.org/10.31743/abmk.11788

Daniel Kiper 
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

dr historii; adiunkt w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

https://orcid.org/0000-0003-3580-604X