ABMK

Ks. Henryk Misztal (1936-2020)

Artur Hamryszczak

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL , Polska
https://orcid.org/0000-0002-2578-9971


Słowa kluczowe:

ks. Henryk Misztal, prawo kanoniczne, archiwum archidiecezjalne w Lublinie, archiwa kościelne

Kania J., Konferencja dyrektorów archiwów diecezjalnych przeprowadzona w Lubli¬nie 27-28 XI 1984 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 53 ( 1986) s. 35-40.

Misztal H., Archiwum Diecezjalne Lubelskie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 53 (1986) s. 67-69.

Misztal Henryk, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, Lublin 2018, s. 63.

Misztal H., Sytuacja prawna archiwum parafialnego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 75 (2001) s. 77-90

Pobierz

Opublikowane
2020-12-21


Hamryszczak, A. (2020). Ks. Henryk Misztal (1936-2020). Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 114, 523–526. https://doi.org/10.31743/abmk.11791

Artur Hamryszczak 
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

dr historii; adiunkt w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościel­nych KUL

https://orcid.org/0000-0002-2578-9971