ABMK

[Recenzja]: Zasady życia w klasztorze mniszym według św. Bernarda z C lairvaux i ocena zakonu cystersów przez św. Hildegardę z Bingen, wstęp Andrzej Marek Wyrwa, tłum. Anna Strzelecka, Poznań 2020, ss. 106, ISBN 978-8-36635-545-3

Artur Lis

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska


Bibliografia

Aubé Pierre, Św. Bernard z Clairvaux, Warszawa 2019.

Beer Frances, Kobiety i doświadczenie mistyczne w Średniowieczu. Dziedzictwo Średniowiecza, red. R. Mazurkiewicz, Kraków 1996.

Biffi Inos, Bernard z Clairvaux, Tomasz z Akwinu, Poznań 2010.

Chojnacki Marek, Konieczność wiary i chrztu według św. Bernarda z Clairvaux, w: Ingenio et humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich dedykowane Ojcu Opatowi dr. Eustachemu Gerardowi Kocikowi OCist., red. A.M. Wyrwa, Poznań 2007, s. 181-195.

Fiejdasz-Buczek Lidia, Kanonizacja równoznaczna Hildegardy z Bingen i nadanie tytułu Doktora Kościoła, w: Świętość kanonizowana, t. 13. Doktorzy Kościoła, red. S.T. Praśkiewicz, Kraków 2015, s. 89-106.

Fiejdasz-Buczek Lidia, Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne, Lublin 2019.

Flanagan Mary Raymond, Św. Bernard z Clairvaux. Doścignąć Chrystusa, Sandomierz 2006.

Flanagan Sabina, Hildegarda z Bingen. Żywot wizjonerki, Warszawa 2002. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203007297

Hildegarda z Bingen, Scivias, t. 1, ks. 1-2, tłum., wstęp i oprac. J. Łukaszewska-Haberkowa, przedm. Jerzy Strzelczyk, [Źródła monastyczne 57], Tyniec-Kraków 2011.

Jackiewicz Korneliusz, Święty Bernard. Opat z Jasnej Doliny, Kraków 1990.

Kędziora Stanisław, Misiurek Jerzy, Bernard z Clairvaux, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1985, kol. 301-302.

Kiełtyka Stanisław, Święty Bernard z Clairvaux, Kraków 1984.

Matusiak Błażej, Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki, Kraków 2003.

Merton Thomas, O świętym Bernardzie, Kraków 2005.

Monasticon Cisterciense Poloniae, red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. 1-2, Poznań 1999.

Nowak Stanisław, Obraz duchowy św. Hildegardy z Bingen, Doktora Kościoła, w: Veritati et Caritati, t. 1. Ukazać piękno wiary, Częstochowa 2013, s. 119-127.

Pranger Burcht, Bernard of Clairvaux and the shape of monastic thought. broken dreams, Leiden-New York 1994. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004247109

Pressouyre Léon, Kinder Terryl Nancy, Saint Bernard et le monde cistercien, Paris 1990.

Strzelczyk Jerzy, „Prophetissa Teutonica” – Hildegarda z Bingen, w: Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, t. 2. Rozkwit (od Murasaki Shikibu do Małgorzaty Porete), Warszawa 2009, s. 195-270.

Wiater Elżbieta, Hildegarda z Bingen. Mistyczka z charakterem, Kraków 2012.

Zbiciak Józef, Hildegarda z Bingen, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, red. J. Walkusz, Lublin 1993, kol. 878-879.

Pobierz

Opublikowane
2022-06-29


Lis, A. (2022). [Recenzja]: Zasady życia w klasztorze mniszym według św. Bernarda z C lairvaux i ocena zakonu cystersów przez św. Hildegardę z Bingen, wstęp Andrzej Marek Wyrwa, tłum. Anna Strzelecka, Poznań 2020, ss. 106, ISBN 978-8-36635-545-3. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 118, 531–535. https://doi.org/10.31743/abmk.12853

Artur Lis  arturlis@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-4613-0671