ABMK

[Recenzja]: Marcin Wrzos OMI, Misje w polskojęzycznym Internecie. Studium misjologiczno-medioznawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2020, ss. 505, ISBN 978-83-8090-770-6

Agnieszka Gołda

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Polska

Abstrakt

.

Słowa kluczowe:

Internet, media katolickie, media misyjne, media społecznościowe, medioznawstwo;, misje, model mediów, nowe media, Polska, portal internetowy, strategia medialna Kościoła, strona internetowa, źródła internetowe

Kuczwał Dorota, Internet w duszpasterstwie Kościoła katolickiego, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 9 (2010) nr 1, s. 70-95.

Pokorna-Ignatowicz Katarzyna, Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy, Kraków 2002.

Sołga Przemysław, Kościół katolicki wobec Internetu. Zarys problematyki w ujęciu historycznym, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne”, (2016) nr 2, s. 145-161.

Urban Jacek, Krakowskie Towarzystwo Popierania Prasy Katolickiej (1912-1916), „Analecta Cracoviensia. Studia Philosophico-Theologica Edita a Professoribus Cracoviae”, 36 (2004) s. 525-542.

Wrzos Marcin, Drivery i bariery w korzystaniu z misyjnych nowych mediów w Polsce. Postulaty misjologiczno-medioznawcze, „Nurt SVD”, 54 (2020) z. 1, s. 58-74.

Wrzos Marcin, Misje w polskojęzycznym Internecie. Studium misjologiczno-medioznawcze, Warszawa 2020.

Pobierz

Opublikowane
2022-12-22


Gołda, A. (2022). [Recenzja]: Marcin Wrzos OMI, Misje w polskojęzycznym Internecie. Studium misjologiczno-medioznawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2020, ss. 505, ISBN 978-83-8090-770-6. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 119, 533–539. https://doi.org/10.31743/abmk.12889

Agnieszka Gołda  agnieszka.golda@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach http://orcid.org/0000-0001-6571-5304