ABMK

[Recenzja]: Krzysztof Rafał Prokop, Gnieźnieńscy wikariusze in pontificalibus, sufragani i biskupi pomocniczy. Szkice biograficzne, Gniezno-Kraków 2012, ss. 317, ISBN 978-83-6180-657-8

Jan Walkusz ks.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Słowa kluczowe:

archidiecezja gnieźnieńska, biskupi polscy, dzieje Kościoła, historiografia, leksykografia-biografistyka

Prokop Krzysztof R., Arcybiskupi gnieźnieńscy w tysiącleciu, Kraków 2000.

Prokop Krzysztof R., Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej (2. poł. XIII w. – 1. poł. XVI w.), Kraków 2002.

Prokop Krzysztof R., Początki instytucji biskupów pomocniczych w średniowiecznych diecezjach polskich (do końca XIII w.), w: Religie i religijność w P olsce, red. J. Drabina, Kraków 2001, s. 29-43.

Stolice tytularne biskupów Kościoła katolickiego wpisanych w dzieje ziem polskich (XIII w. – 2014 r.), koncepcja i oprac. K.R. Prokop, Kraków 2014.

Pobierz

Opublikowane
2022-06-29


Walkusz ks., J. (2022). [Recenzja]: Krzysztof Rafał Prokop, Gnieźnieńscy wikariusze in pontificalibus, sufragani i biskupi pomocniczy. Szkice biograficzne, Gniezno-Kraków 2012, ss. 317, ISBN 978-83-6180-657-8. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 118, 543–546. https://doi.org/10.31743/abmk.13489

Jan Walkusz ks.  jan.walkusz@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0002-6188-6875