ABMK

Archiwum parafii wałeckiej. Inwentarz

Tadeusz Ceynowa ks.

Uniwersytet Szczeciński , Polska

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zachowane archiwalia katolickiej parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu. Miasto zostało lokowane na początku XIV wieku. W tym samym czasie ufundowano pierwszy kościół. Parafia wałecka do reformacji przynależała do archidiakonatu zanoteckiego w diecezji poznańskiej. Na początku XVII wieku zwrócono kościół katolikom, a parafia weszła w skład nowo powstałego dekanatu czarnkowskiego. W 1772 roku ziemię wałecką włączono do państwa pruskiego. Od momentu reaktywowania dekanatu wałeckiego pod koniec XVIII wieku wchodzi nieprzerwanie w jego skład, mimo zmieniających się realiów polityczno-kościelnych. Do Polski Wałecczyzna powróciła w 1945 roku. Zachowane przedwojenne archiwalia parafii pw. św. Mikołaja przekazano do Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie. Tam je opracowano i zinwentaryzowano, podzielono na serie, nadając nowe sygnatury (1-327). Bogaty materiał historyczny może posłużyć do bardziej pogłębionych specjalistycznych badań.

 

Słowa kluczowe:

Wałcz, parafia pw. św. Mikołaja, archiwalia, inwentarz, Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie


Opublikowane
2022-06-29


Ceynowa ks., T. (2022). Archiwum parafii wałeckiej. Inwentarz . Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 118, 45–66. https://doi.org/10.31743/abmk.13670

Tadeusz Ceynowa ks.  TCeynowa@interia.pl
Uniwersytet Szczeciński https://orcid.org/0000-0002-8105-8823