ABMK

Ksiądz Witold Konstanty Kujawski (1938-2021)

Artur Paweł Hamryszczak

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL , Polska

Abstrakt

Biografia ks. prof. Witolda Kujawskiego.

Słowa kluczowe:

ks. Witold Kujawski, Archiwum Diecezjalne we Włocławku, diecezja włocławska, repertoria wizytacji, Smólnik

Pobierz

Opublikowane
2022-06-29


Hamryszczak, A. P. (2022). Ksiądz Witold Konstanty Kujawski (1938-2021). Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 118, 547–550. https://doi.org/10.31743/abmk.13782

Artur Paweł Hamryszczak  artur.hamryszczak@kul.pl
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL https://orcid.org/0000-0002-2578-9971