ABMK

[Recenzja]: Włodzimierz Cieński, Od Lwowa do Teheranu. Wspomnienia duszpasterskie 1939-1942, oprac. Jacek Żurek, Katowice-Warszawa 2021, ss. 565, ISBN 978-83-9585-224-4

Daniel Kiper

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Recenzja książki. 

Słowa kluczowe:

Lwów, duszpasterstwo polskie w ZSRR, armia Władysława Andersa, okupacja sowiecka, ks. Włodzimierz Cieński

Cieński Włodzimierz, Arcybiskup Józef Gawlina w Związku Radzieckim, „Duszpasterz Polski Zagranicą”, (1986) nr 1, s. 117-133.

Cieński Włodzimierz, Dalszy ciąg wspomnień z Rosji. Wyprawa duszpasterska do polskiej ludności zesłańczej w Dolinie Fergany, „Marianum w Służbie”, (1981) nr 1, s. 7-13.

Cieński Włodzimierz, Duszpasterstwo wojskowe w Związku Radzieckim 1941-1942, „Duszpasterz Polski Zagranicą”, (1985) nr 2, s. 286-333.

Cieński Włodzimierz, Oczekiwanie i wyjście ze Związku Radzieckiego, „Duszpasterz Polski Zagranicą”, (1986) nr 2, s. 363-382.

Cieński Włodzimierz, Od Lwowa do Teheranu. Wspomnienia duszpasterskie 1939-1942, oprac. J. Żurek, Katowice-Warszawa 2021.

Cieński Włodzimierz, Organizacja pracy duszpasterskiej w Wojsku Polskim w Buzułuku, „Duszpasterz Polski Zagranicą”, (1985) nr 3, s. 513-545.

Cieński Włodzimierz, Praca duszpasterstwa wojskowego na Południu Związku Radzieckiego w Jangi-Jul, „Duszpasterz Polski Zagranicą”, (1985) nr 4, s. 727-757.

Cieński Włodzimierz, Wspomnienia z Rosji, „Marianum w Służbie”, (1980) nr 6, s. 67-79.

Cieński Władysław, Z dziejów polskiego duszpasterstwa wojskowego w Związku Radzieckim 1941-1942. Wspomnienia, oprac. J. Wołczański, Lwów-Kraków 2014.

Dzwonkowski Roman, Duszpasterstwo w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR 1941-1942. Źródła, „Przegląd Wschodni”, 41 (2009/2010) z. 1, 189-206.

Krzyżyk Danuta, Pisownia słownictwa religijnego – przeszłość i teraźniejszość, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 25 (2019) s. 125-146.

Odziemkowski Janusz, Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945, Warszawa 1998.

Werra Zbigniew, Działalność duszpasterska w 2 Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Władysława Andersa 1941-1947, Warszawa 2009. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323557937

Wesołowski Marek, Duszpasterstwo w II Korpusie gen. Władysława Andersa, Kielce 2004.

Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004.

Pobierz

Opublikowane
2022-06-29


Kiper, D. (2022). [Recenzja]: Włodzimierz Cieński, Od Lwowa do Teheranu. Wspomnienia duszpasterskie 1939-1942, oprac. Jacek Żurek, Katowice-Warszawa 2021, ss. 565, ISBN 978-83-9585-224-4. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 118, 515–520. https://doi.org/10.31743/abmk.13791

Daniel Kiper  daniel.kiper@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-3580-604X