ABMK

[Recenzja]: Mateusz Żmudziński, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej i jego zasób, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2020, ss. 213, ISBN 987-83-60053-91-1

Mieczysław Różański ks.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , Polska

Abstrakt

.

Słowa kluczowe:

Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, diecezja toruńska, archiwum kościelne, Toruń, diecezja pelplińska

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie: dzieje, zasób, inwentarz, oprac. J.R. Marczewski, Lublin 2015.

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie: historia i zasób, red. S. Tokarski, J. Słowik, M. Podgórski, A. Sołtys, Tarnów 2015.

Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze 2003-2013, red. R.R. Kufel, Zielona Góra 2013.

Ceynowa Tadeusz, Archiwum Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu: inwentarz, „Rocznik Skrzatuski”, 8 (2020) s. 125-145.

Dywan Tomasz, Archiwum parafii rzymskokatolickiej w Klimontowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 102 (2014) s. 5-43. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.12001

Gruczyński Krzysztof Saturnin, Zbiory archiwalno-muzealne Krakowskiego Kościoła Garnizonowego św. Agnieszki, Kraków 1995.

Inwentarz archiwalny Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. z lat 1945-1972, oprac. i red. R. Kufel, T. Dzwonkowski, Zielona Góra 2008.

Inwentarz Archiwum Benedyktynek w Staniątkach, oprac. W. Kolak, J. Marecki, S. Radoń, Kraków 2003.

Inwentarz Archiwum Diecezji Łuckiej, oprac. M. Dębowska, A. Hamryszczak, Kraków 2018.

Inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w Cieszynie, oprac. M. Kuśka, J. Marecki, Cieszyn 2012.

Inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w Prudniku, oprac. M. Kuśka, P. Kurzeja, Prudnik 2016.

Inwentarz archiwum Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach, oprac. M. Kuśka, J. Marecki, Zebrzydowice 2017.

Inwentarz archiwum opactwa benedyktynek w Krzeszowie na Śląsku: archiwalia z okresu niemieckiego, oprac. U. Ososko, R. Sachs, Wrocław 2016.

Inwentarz Archiwum Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Stara Wieś, oprac. T. Kudryk, Lublin 1985.

Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu, t. II. XII-XX wiek, oprac. F. Kiryk, M. Szczerb, Kraków 2020.

Merecki Józef, Inwentarz archiwum klasztoru Kapucynów w Krośnie, „Nasza Przeszłość”, 133 (2020) s. 259-314. DOI: https://doi.org/10.52204/np.2020.133.259-314

Nadolny Anastazy, Archiwum parafii lubawskiej: inwentarz, „Teologia i Człowiek”, (2008) nr 11, s. 27-56. DOI: https://doi.org/10.12775/TiCz.2008.002

Nadolny Anastazy, Archiwum parafii św. Marcina w Borzyszkowach: inwentarz, „Studia Pelplińskie”, 44 (2011) s. 383-410.

Zieliński Marek Grzegorz, Archiwum Fary Chełmińskiej, Bydgoszcz 2019.

Pobierz

Opublikowane
2022-12-22


Różański ks., M. (2022). [Recenzja]: Mateusz Żmudziński, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej i jego zasób, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2020, ss. 213, ISBN 987-83-60053-91-1. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 119, 553–556. https://doi.org/10.31743/abmk.13974

Mieczysław Różański ks.  roza4@poczta.onet.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie https://orcid.org/0000-0003-3345-1740