ABMK

[Recenzja]: Ks. Józef Mandziuk, Męskie wspólnoty zakonne w (archi)diecezji wrocławskiej, Fundacja „Honor i Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa, Wrocław 2021, ss. 740, ISBN: 978-83-9530-542-9

Edgar Sukiennik

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie , Polska
https://orcid.org/0000-0002-7294-9894


Abstrakt

.

Słowa kluczowe:

archidiecezja wrocławska, Wrocław, Dolny Śląsk, zakony męskie, klasztory męskie, życie konsekrowane

Mandziuk Józef, Benedyktyni na Śląsku, w: Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. J. Sokołowski, Warszawa-Łomża 2012, s. 237-256.

Mandziuk Józef, Dzieje kanoników regularnych św. Augustyna na Śląsku, „Saeculum Christianum”, 14 (2007) nr 2, s. 55-85.

Mandziuk Józef, Franciszkanie konwentualni we Wrocławiu, Wrocław 1997.

Mandziuk Józef, Jezuici we Wrocławiu, „Studia Włocławskie” 16 (2014) s. 199-220.

Pobierz

Opublikowane
2022-12-22


Sukiennik, E. (2022). [Recenzja]: Ks. Józef Mandziuk, Męskie wspólnoty zakonne w (archi)diecezji wrocławskiej, Fundacja „Honor i Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa, Wrocław 2021, ss. 740, ISBN: 978-83-9530-542-9. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 119, 557–562. https://doi.org/10.31743/abmk.13983

Edgar Sukiennik  edgar.sukiennik@wp.pl
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie https://orcid.org/0000-0002-7294-9894