ABMK

Ksiądz Władysław Szczebak (1929-2022)

Beata Skrzydlewska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Polska

Abstrakt

.

Słowa kluczowe:

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, Władysław Szczebak, muzea kościelne, Tarnów, diecezja tarnowska

Szczebak Władysław, Muzea i zabytki kościelne na szlakach turystycznych południowej Polski, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 54 (1987) s. 71-77. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.7784

Szczebak Władysław, Muzea parafialne i klasztorne na przykładzie diecezji tarnowskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 85 (2006) s. 77-88. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.10048

Szczebak Władysław, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: ludzie i zabytki, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 54 (1987) s. 132-139.

Szczebak Władysław, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie na tle dziejów muzealnictwa kościelnego w Polsce, Tarnów 2003.

Szczebak Władysław, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie wobec celów i zadań muzealnictwa kościelnego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 67 (1997) s. 99-140. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.8723

Szczebak Władysław, Uroczystość stulecia Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 57 (1988) s. 102-108.

Netografia

https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/nie-zyje-ks-dr-wladyslaw-szczebak-mial-93-lata-byl-bardzo-zasluzonym (dostęp: 4.10.2022).

https://tarnow.gosc.pl/doc/7814059.Zmarl-ks-Wladyslaw-Szczebak (dostęp: 4.10.2022).

https://www.se.pl/tarnow/nie-zyje-ks-wladyslaw-szczebak-przez-prawie-30-lat-kierowal-muzeum-diecezjalnym-aa-5GeC-wLTM-uQaX.html (dostęp: 4.10.2022).

Pobierz

Opublikowane
2022-12-22


Skrzydlewska, B. (2022). Ksiądz Władysław Szczebak (1929-2022). Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 119, 569–573. https://doi.org/10.31743/abmk.14588

Beata Skrzydlewska  b.skrzydlewska@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie https://orcid.org/0000-0002-9326-8916