ABMK

[Recenzja]: Pomiędzy św. Piotrem a Sankt Petersburgiem. Kościół katolicki na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX/XX wieku. Materiały z konferencji międzynarodowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 2 czerwca 2022, red. ks. Jarosław R. Marczewski, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2022, ss. 226, ISBN 978-83-62475-99-5

Anna Łosowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie , Polska

Abstrakt

.

Słowa kluczowe:

ks. Karol Dębiński, pamiętniki, diecezja lubelska, Kościół katolicki, Lubelszczyzna

Ściskała Dominik, Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914-1945, wstęp i oprac. S. Kowalik, Warszawa-Lublin 2020.

Zieliński Zygmunt, Powroty minionego czasu zagnieżdżone w pamięci, wstęp i oprac. R. Łatka, Warszawa 2020.

Pobierz

Opublikowane
2022-12-22


Łosowska, A. (2022). [Recenzja]: Pomiędzy św. Piotrem a Sankt Petersburgiem. Kościół katolicki na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX/XX wieku. Materiały z konferencji międzynarodowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 2 czerwca 2022, red. ks. Jarosław R. Marczewski, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2022, ss. 226, ISBN 978-83-62475-99-5. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 119, 549–552. https://doi.org/10.31743/abmk.14668

Anna Łosowska  anlosowska@gmail.com
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie https://orcid.org/0000-0001-5994-1794