ABMK

O. Marian Brudzisz CSsR (1930-2022)

Artur Paweł Hamryszczak

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL , Polska

Abstrakt

.

Słowa kluczowe:

Marian Brudzisz, Redemptoryści, Tuchów, Akademia Alfonsjańska, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej

Źródła

Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

sygn. T 16290, Teczka osobowa o. Mariana Brudzisza CsSR (1956-1967).

Zych Sławomir, Kronika Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2016, „Studia Polonijne”, 38 (2017) s. 191-196. DOI: https://doi.org/10.18290/sp.2017.12

Publikacje o. Mariana Brudzisza

Brudzisz Marian, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji: założenie Misji i przewodnik po zespołach, Kraków 2015.

Brudzisz Marian, Redemptoryści w Krakowie 1903-2003, Kraków 2004.

Brudzisz Marian, Udział redemptorystów polskich w odrodzeniu Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi, Lublin-Kraków 2019.

Brudzisz Marian, W diasporze i w tajnym klasztorze w Piotrkowicach: 1808-1834 (1841): [karta z dziejów redemptorystów-benonitów w Polsce], Kraków 1994.

Brudzisz Marian, Z Sitnicy przez Nemsyno, Rosumberk, Rozembark do Rożnowic, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 109 (2018) s. 19-38. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.03

Brudzisz Marian, Zasoby archiwalne polskich misji katolickich we Francji i w Niemczech oraz Kongregacji do Nadzwyczajnych Spraw Kościoła, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 89 (2008) s. 5-18. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.10134

Brudzisz Marian, Źródła do dziejów Instytutu Księży Komunistów w Polsce znajdujące się w Archiwum Parafialnym w Węgrowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 21 (1970) s. 211-228. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6774

Netografia

Czechowicz Piotr CSsR, Zmarł o. Marian Brudzisz CSsR, https://wsd.redemptor.pl/zmarl-o-marian-brudzisz-cssr/ (dostęp: 31.10.2022).

Pobierz

Opublikowane
2022-12-22


Hamryszczak, A. P. (2022). O. Marian Brudzisz CSsR (1930-2022). Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 119, 563–567. https://doi.org/10.31743/abmk.14679

Artur Paweł Hamryszczak  artur.hamryszczak@kul.pl
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL https://orcid.org/0000-0002-2578-9971