ABMK

Warsztaty dla archiwistów kościelnych „Opracowanie, digitalizacja i przechowywanie materiałów fotograficznych oraz nagrań dźwiękowych”. 18-19 X 2022 roku, Warszawa

Artur Paweł Hamryszczak

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL , Polska

Abstrakt

Sprawozdanie z warsztatów archiwistów kościelnych. 

Słowa kluczowe:

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Ośrodek ABMK, archiwiści kościelni, digitalizacja, fotografie

Pobierz

Opublikowane
2022-12-22


Hamryszczak, A. P. (2022). Warsztaty dla archiwistów kościelnych „Opracowanie, digitalizacja i przechowywanie materiałów fotograficznych oraz nagrań dźwiękowych”. 18-19 X 2022 roku, Warszawa. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 119, 579–582. https://doi.org/10.31743/abmk.14698

Artur Paweł Hamryszczak  artur.hamryszczak@kul.pl
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL https://orcid.org/0000-0002-2578-9971