ABMK

„Nie sądzę, żeby posądzanie mnie o wrogość do Kościoła było słuszne” . Związki Czesława Miłosza z Seminarium Polskim w Paryżu

Michał Kłakus ks.

Institut Diocésain de Formation Pastorale w Tulonie (Francja) , Francja

Abstrakt

Czesław Miłosz zaliczany jest do największych polskich poetów, eseistów i tłumaczy. W 1980 roku w uznaniu zasług na polu literatury otrzymał Nagrodę Nobla. Urodził się w 1911 roku na Litwie. Tam też ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Stefana Batorego. W Wilnie był jednym z czołowych działaczy tamtejszego koła literatów.  W 1933 roku ukazała się jego pierwsza książka (Poemat o czasie zastygłym). Przed wybuchem II wojny światowej pracował w Polskim Radiu.  Po 1939 roku przebywał w Rumunii, następnie w Wilnie i w końcu udało mu się przedostać do Warszawy. Brał udział w konspiracyjnym życiu kulturalnym okupowanej stolicy. Po 1945 roku rozpoczął współpracę z komunistycznymi władzami. Jako dyplomata pracował na placówkach w Nowym Jorku, Waszyngtonie oraz Paryżu. W 1951 roku C. Miłosz postanowił zrezygnować z funkcji attaché kulturalnego w ambasadzie polskiej w Paryżu. Rozpoczął się wówczas dla niego trudny okres zarówno pod względem materialnym, jak i moralnym: został bez środków do życia, z rozpadającym się małżeństwem (związkiem cywilnym). Szczęśliwym zbiegiem okoliczności na jego życiowej drodze stanął ówczesny rektor Seminarium Polskiego w Paryżu ks. Antoni Banaszak. W wyniku jego starań 13 stycznia 1956 roku w polskim kościele przy rue Saint-Honoré pisarz usankcjonował swój wieloletni związek, zawierając ślub kościelny. Artykuł przybliża, jak układały się relacje między rektorem Seminarium Polskiego a przybyłym ze Stanów Zjednoczonych byłym dyplomatą komunistycznym.

Słowa kluczowe:

Czesław Miłosz, ks. Antoni Banaszak, Seminarium Polskie w Paryżu, „Kultura”, Aleksander Giedroyc

Źródła archiwalne

Archiwum Seminarium Polskiego w Paryżu, poszyty: USA; Prymas 1946-61.

Archiwum Polskiej Parafii w Paryżu, Księga ślubów, nr 2/1956.

Centre des Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères (La Courneuve) Pologne, sygn. 199QOSUP18.

Źródła drukowane

Giedroyc Jerzy, Miłosz Czesław, Listy 1952-1963, Warszawa 2008.

Miłosz Czesław, Na marginesie ankiety, „Kultura”, (1966) nr 3/221, s. 97-106.

Miłosz Czesław, Pax odsłonięty, „Kultura”, (1957) nr 3/113, s. 92-100.

Miłosz Czesław, Przemówienie na paryskiej Sorbonie, „Kultura”, (1983) nr 12/435, s. 126-129.

Miłosz Czesław, Śmierć Józefa Sadzika, „Kultura”, (1980) nr 10/397, s. 91-97.

Miłosz Czesław, Wiersze, Londyn 1967.

Hertz Zygmunt, Listy do Czesława Miłosza (1952-1979), Paryż 1992.

Opracowania

Franaszek Andrzej, Miłosz. Biografia, Kraków 2011.

Konrad Marek, Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem, „Zeszyty Historyczne”, 150 (2004) s. 3-54.

Tyszkiewicz Barbara, Naiwny i heroiczny: Jerzy Zawieyski jako mediator pomiędzy kardynałem Wyszyńskim a Władysławem Gomułką, „Zeszyty Historyczne”, 156 (2006) s. 40-102.

Netografia

Gawron Krystian, Czesław Miłosz w Polskim Seminarium w Paryżu, https://seminariumpolskie.fr/pl/aktualnosci/72-czeslaw-milosz-w-polskim-seminarium-w-paryzu (dostęp: 1.06.2021).

James Burnham, https://kulturaparyska.com/pl/people/show/james_burnham/biography (dostęp: 1.06.2021).

Jerzy Giedroyc, https://kulturaparyska.com/pl/people/show/jerzy-giedroyc/biography (dostęp: 1.06.2021).

Józef Czapski, https://kulturaparyska.com/pl/people/show/jozef_czapski/biography (dostęp: 1.06.2021).

Ks. Józef Sadzik, https://kulturaparyska.com/pl/people/show/ks-jozef-sadzik/biography (dostęp: 1.06.2021).

Obrona Miłosza i prośba o pomoc, https://kulturaparyska.com/pl/search/result/Mi%C5%82osz%20wiara/7/30 (dostęp: 1.06.2021).

Wraga Ryszard, Nie ma żadnej „sprawy Miłosza”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” nr 8, 9 I 1952, https://kulturaparyska.com/pl/cuttings/show/nie-ma-zadnej-sprawy-milosza (dostęp: 1.06.2021).

Wraga Ryszard, Nie ma żadnej „sprawy Miłosza”, „Syrena” (Francja) nr 206, 19 I 1952, https://kulturaparyska.com/pl/search/result/Mi%C5%82osz/15/30 (dostęp: 1.06.2021).

Relacje

Wywiad ks. dr. Michała Kłakusa z ks. dr. K. Gawronem (10 lutego 2021), w zbiorach autora.

Pobierz

Opublikowane
2022-12-22


Kłakus ks., M. (2022). „Nie sądzę, żeby posądzanie mnie o wrogość do Kościoła było słuszne” . Związki Czesława Miłosza z Seminarium Polskim w Paryżu. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 119, 131–142. https://doi.org/10.31743/abmk.14902

Michał Kłakus ks.  mklakus@gmail.com
Institut Diocésain de Formation Pastorale w Tulonie (Francja) https://orcid.org/0000-0002-0012-7525