ABMK

Jak zachować wiarę poza granicami kraju ojczystego ? – w świetle korespondencji kard. Stefana Wyszyńskiego z Rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji

(zachowanej w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu)

Michał Piotr Klakus

TOULON (FRANCJA) l’Institut diocésain de formation pastorale , Francja
https://orcid.org/0000-0002-0012-7525


Abstrakt

Po II wojnie światowej we Francji mieszkało ponad 400 tys. osób polskiego pochodzenia. W większości przybyli oni do Francji w okresie międzywojen­nym w poszukiwaniu pracy. Pobyt na tej ziemi traktowali jako tymczasowy, dlatego z myślą o powrocie do kraju ojczystego kultywowali polskie zwyczaje i obrzędy również w sferze religijnej. Ich utrzymaniu sprzyjała obecność pol­skich księży w koloniach robotniczych. Wraz z upływem czasu słabła więź polskiej emigracji we Francji z krajem pochodzenia. Liczba polskich robotni­ków przybyłych do Francji wymierała, tym samym zmniejszyła się liczebność stowarzyszeń polskich. W latach 60. i 70. XX w. trzecie i czwarte pokole­nie polskich wychodźców znało kraj ojczysty jedynie z opowieści rodziców i dziadków. Jak zachować w takiej sytuacji polską tradycję narodową i religij­ną? Na to pytanie próbował odpowiedzieć kard. Stefan Wyszyński. W zacho­waniu języka ojczystego, przywiązaniu do kultu maryjnego i propagowaniu ruchu pielgrzymkowego widział sposób na zachowanie tożsamości religijnej Polaków we Francji. Celem zachowania jedności z Kościołem w Polsce zachę­cał rodaków na obczyźnie do zapoznawania się z nauczaniem polskich biskupów oraz włączeniem się w dzieło pomocy materialnej na rzecz Polski.

Słowa kluczowe:

Wyszyński, emigracja, Gawlina, tradycja, Polska Misja Katolicka, Polacy we Francji

b.a., Pèlerinage de Notre-Dame de Sion-Vaudémont, Nancy 1859.

Banaszak M., Dar Boży dla Kościoła i Polski. Polskie Seminarium w Paryżu 1945-1995, Paryż-Poznań 1995.

Brudzisz M., Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Kraków-Lublin 2015.

Brudzisz M., O. Józef Grochot – duszpasterz Polonii we Francji, „Studia Polonijne”, 30 (2009) s. 357-370.

Cegiełka Fr., Problemy Polskiej Misji Katolickiej we Francji w pierwszych latach po II wojnie światowej, „Studia Polonijne”, 11 (1987), s. 223-236

Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2006.

Dzwonkowski R., Przemiany polskiej parafii w północnej Francji (1922-1972). Studium historyczno-socjologiczne parafii w Oignies, „Studia Polonijne”, 1 (1976) s. 27-83.

Dzwonkowski R., Polska opieka religijna we Francji 1909-1939, Poznań-Warszawa 1988.

Dzwonkowski R., Szkolnictwo polskie we Francji w czasie II wojny światowej, „Studia Polonijne”, 4 (1981) s. 187-199.

Dzwonkowski R., Życie religijne Polonii francuskiej w latach 1920-1986 jako wyraz więzi z krajem pochodzenia, „Studia Polonijne”, 15 (1993) s. 33-44.

Garçon G., Les catholiques polonais en France (1919-1949), Lille 2004.

Gogolewski E., L’enseignement de la langue polonaise dans les écoles primaires en France, „Revue du Nord”, 63 (1981) n. 249.

Gomułczak F., Cegiełka – Pasterz Polonii, Ząbki 2014.

Gruszyński J., Społeczność polska we Francji 1918-1978, Warszawa 1981.

Klechta J., Najstarsza w świecie. Polska Misja Katolicka we Francji 1836-2006, Paryż 2006.

Kwiatkowski M., Le procesus d’intégation et l’assimilation des Polonais en France : vu par un journaliste polonais de France, dans La protection des polonais en France, problèmes d’intégration et d’assimilation, dir. E.Gogolewski, Lille 1999.


Opublikowane
2020-12-21


Klakus, M. P. (2020). Jak zachować wiarę poza granicami kraju ojczystego ? – w świetle korespondencji kard. Stefana Wyszyńskiego z Rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji: (zachowanej w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu). Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 114, 165–180. https://doi.org/10.31743/abmk.9341

Michał Piotr Klakus  mklakus@gmail.com
TOULON (FRANCJA) l’Institut diocésain de formation pastorale

docteur en histoire, Institut diocésain de formation pastorale, Diocèse de Fréjus-Toulon

https://orcid.org/0000-0002-0012-7525