ABMK

[Recenzja]: Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624-2024, t. 1, Początki fundacji, insygnia, fundator, pod red. Jerzego Michty, Kielce 2016, ss. 411, il. 124

Piotr Kardyś

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach , Polska


Słowa kluczowe:

Kielce, historia, XVII wiek

Kantak K., Bernardyni polscy, t. 2, Lwów 1933, s. 8.

Murawiec W., Kielce, w: Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, pod red. H.E. Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 133.

Adamczyk A., Architektura zespołu klasztoru na Karczówce, w: Karczówka. Historia-literatura-architektura-przyroda, red. J.L. Olszewski, Kielce 1995, s. 57.

Pieniążek-Samek M., Kościół i klasztor na Karczówce w dobie nowożytnej - architektura i wyposażenie, „Studia Muzealno-Historyczneˮ, 4 (2012) s. 13-14.

Pobierz

Opublikowane
2020-05-12


Kardyś, P. (2020). [Recenzja]: Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624-2024, t. 1, Początki fundacji, insygnia, fundator, pod red. Jerzego Michty, Kielce 2016, ss. 411, il. 124. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 109, 427–431. https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.22

Piotr Kardyś 
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr historii; współpracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach