PROCES RECENZJI

Artykuł jest recenzowany w trybie anonimowym dla obu stron przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. W przypadku znacznej rozbieżności opinii recenzentów redakcja może zdecydować o powołaniu trzeciego recenzenta. Redakcja dokłada starań, aby recenzentami artykułów były osoby reprezentujące inne środowiska naukowe niż autorzy.
W celu ułatwienia procesu anonimowej recenzji autorzy proszeni są o nieumieszczanie w tekście informacji, które pozwoliłyby ich zidentyfikować.

Formularz recenzyjny