„Przegląd Prawno-Ekonomiczny” został utworzony 21 maja 2007 r. decyzją Rady Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli. Od października 2019 r. Redakcja czasopisma działa przy Instytucie Ekonomii i Finansów KUL w Lublinie. W kwartalniku publikowane są artykuły naukowe dotyczące istotnych zagadnień z dziedziny prawa, ekonomii, finansów i zarządzania o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Czasopismo umożliwia polskim i zagranicznym badaczom dyskusję naukową nad aktualnymi problemami z tego obszaru. Redakcja przyjmuje oryginalne opracowania naukowe w języku polskim i angielskim, przygotowane rzetelnie z zachowaniem zasad etyki obowiązujących w nauce. Publikacja w „Przeglądzie Prawno-Ekonomicznym” jest bezpłatna.

 

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1898-2166 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2720-6734 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

"Przegląd Prawno-Ekonomiczny" nowa punktacja ministerialna

2024-03-15

Drodzy Autorzy, Czytelnicy i Recenzenci,

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 05 stycznia 2024 r. Przegląd Prawno-Ekonomiczny uzyskał 40 punktów.  • BazEkon
  • CEJSH
  • CEON
  • ERIH PLUS
  • PBN
  • POL-index
  • Sherpa Romeo

MNiSW
40

Pobieranie

Pełny numer