RECENZENCI

Recenzenci 2023

Magdalena Budyn-Kulik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Jolanta Ciak (Uniwersytet WSB)

Marzena Zofia Czarnecka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Anna Dobaczewska (Uniwersytet Gdański)

Justyna Agnieszka Franc-Dąbrowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Łukasz Furman (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie)

Łukasz Grzejdziak (Uniwersytet Łódzki)

Jacek Grzywacz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Anna Hrycaj (Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie)

Wiesław Janik (Politechnika Lubelska)

Ireneusz Jaźwiński (Uniwersytet Szczeciński)

Bartosz Jóźwik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Mirosław Karpiuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Marek Klimek (Uniwersytet Opolski)

Kazimierz Kłosiński (Emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

Katarzyna Elżbieta Kokocińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Katarzyna Kopyściańska (Uniwersytet Wrocławski)

Grzegorz Kotliński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Janina Kotlińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Katarzyna Kreczmańska-Gigol (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Ewa Kruk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Beata Kucia-Guściora (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Łukasz Lach (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Piotr Maśloch (Akademia Sztuki Wojennej)

Elżbieta Mączyńska (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)

Dariusz Michalski (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Grzegorz Michalski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Andrzej Miszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Celina Nowak (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)

Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)

Agnieszka Pyrzyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Magdalena Redo (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Marek Salamonowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Grzegorz Sikorski (Uniwersytet Gdański)

Grzegorz Tylec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dominik Tyrawa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Krzysztof Andrzej Wiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )

Radosław Wolniak (Politechnika Śląska)

Magdalena Zioło (Uniwersytet Szczeciński)

Jan Zuba (emerytowany profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)

Helena Żukowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marian Żukowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Recenzenci 2022

Marek Kunasz (Uniwersytet Szczeciński)

Anna Kowalska-Pyzalska (Politechnika Wrocławska)

Helena Żukowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marian Żukowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Elżbieta Bukalska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Jacek Pietrucha (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Magdalena Zioło (Uniwersytet Szczeciński)

Kazimierz Kłosiński (Emerytowany profesor KUL)

Wiesław Janik (Politechnika Lubelska)

Dominik Tyrawa ((Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marek Klimek (Uniwersytet Opolski)

Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Bartosz Jóźwik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Małgorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Leszek Bielecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Radosław Mącik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Witold Modzelewski (Uniwersytet Warszawski)

Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Grzegorz Sikorski (Uniwersytet Gdański)

Konrad Walczuk (Akademia Sztuki Wojennej)

Elżbieta Bukalska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Łukasz Furman (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie)

Jerzy Nikołajew (Uniwersytet Opolski)

Grzegorz Kotliński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Małgorzata Kołodziejczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Leszek Bosek (Uniwersytet Warszawski)

Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Agnieszka Pyrzyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Marzena Czarnecka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Justyna Agnieszka Franc-Dąbrowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Krzysztof Andrzej Wiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Małgorzata Solarz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)

Arkadiusz Kijek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Elżbieta Mączyńska (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)

Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)

Anna Dobaczewska (Uniwersytet Gdański)

Tomasz Długosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Magdalena Budyn-Kulik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Katarzyna Elżbieta Kokocińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)

Marek Bielecki (Akademia Sztuki Wojennej)

 

Recenzenci 2021

Paweł Blajer (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Piotr Zakrzewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Filip Ciepły  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Jerzy Nikołajew (Uniwersytet Opolski)

Bożena Matusiak (Uniwersytet Łódzki)

Mirosław Moroz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Arkadiusz Kijek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Elżbieta Chojna-Duch (Uniwersytet Warszawski)

Witold Modzelewski (Uniwersytet Warszawski)

Katarzyna Barańska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Marek Prymon (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Małgorzata Kieżel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Maciej Tomasz Zastępowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Armand Kasztelan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Artur Paździor (Politechnika Lubelska)

Krzysztof Horubski (Uniwersytet Wrocławski)

Edward Stawasz (Uniwersytet Łódzki)

Jan Kozak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Kazimierz Kłosiński (Emerytowany profesor KUL)

Małgorzata Juchniewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Artur Kuś (Uczelnia Łazarskiego)

Edyta Małecka-Ziembińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Bogusław Gulski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Anna Iwańczuk-Kaliska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Iwona Mendryk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Aneta Ejsmont (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach)

Andrzej Rapacz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Anna Mazurek-Kusiak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Anna Turczak (Uniwersytet Szczeciński)

Artur Prędki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Krzysztof Pancerz (Uniwersytet Rzeszowski)

Paweł Niedziółka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Marek Ratajczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Leszek Bielecki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dariusz Wawrzyniak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Janina Kotlińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Jolanta Szołno-Koguc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Katarzyna Wójtowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Alicja Sekuła (Politechnika Gdańska)

Małgorzata Solarz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Radosław Mącik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Paweł Folfas (Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna)

Andrzej Sopoćko (Uniwersytet Warszawski)

Marta Maciejasz (Uniwersytet Opolski)

Mirosław Karpiuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Piotr Michoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Jacek Widło (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Małgorzata Wiśniewska (Uniwersytet Gdański)

Monika Münnich (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Grzegorz Wolak (WSPiA w Rzeszowie)

Andrzej Gorgol (Uniwersytet Zielonogórski)

Kwasek Mariola (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)

Paweł Sobczyk ( Uniwersytet Opolski)

Helena Żukowska ( Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marian Żukowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wiesław Janik (Politechnika Lubelska)

Jakub Kraciuk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Anna Horodecka (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie)

Aneta Suchoń (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Paweł Kliber ( Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Bartosz Jóźwik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Tomasz Kijek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Grzegorz Kotliński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Piotr Kozarzewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Małgorzata Kołodziejczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Marek Kunasz (Uniwersytet Szczeciński)

Anna Kowalska-Pyzalska (Politechnika Wrocławska)

Elżbieta Bukalska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Jacek Pietrucha (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Magdalena Zioło (Uniwersytet Szczeciński)

Andrzej Miszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Piotr Maśloch (Akademia Sztuki Wojennej)

Piotr Bogdanowicz (Uniwersytet Warszawski)

Marek Bielecki (Akademia Sztuki Wojennej)

Ewa Kruk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Wojciech Lis (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Paweł Wojciechowski (Centrum Stosunków Międzynarodowych)

Adam Niezgoda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)

 

Recenzenci 2020

Krzysztof Firlej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Justyna Franc-Dąbrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Stanisław Hońko (Uniwersytet Szczeciński)

Bartosz Jóźwik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Arkadiusz Kijek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Tomasz Kijek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Janina Kotlińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Kinga Machowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Małgorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Anna Musiała (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Maciej Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

Marzena Piotrowska-Trybull (Akademia Sztuki Wojennej) 

Marek Proniewski (Uniwersytet w Białymstoku) 

Alicja Sekuła (Politechnika Gdańska)

Tomasz Siudek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Dariusz Staszczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Joanna Szwacka-Mokrzycka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Robert Wolny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Grzegorz Zasuwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Zbigniew Korzeb (Politechnika Białostocka)

Stanisław Flejterski (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

Piotr Zakrzewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)

Elżbieta Bukalska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

Helena Żukowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marzena Remlein (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Wiesław Janik (Politechnika Lubelska)

Jolanta Szołno-Koguc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Krzysztof Horubski (Uniwersytet Wrocławski)

Monika Münnich (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Magdalena Habdas (Uniwersytet Śląski)

Ireneusz Jaźwiński (Uniwersytet Szczeciński)

Beata Kucia-Guściora (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marian Żukowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Arkadiusz Durasiewicz (Wyzsza Szkola Pedagogiczna Im. J. Korczaka W Warszawie)

Piotr Michoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Joanna Działo (Uczelnia Łazarskiego)

Paweł Błaszczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Tomasz Siemiątkowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Dorota Murzyn (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Małgorzata Zaleska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Piotr Kozarzewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Armand Kasztelan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Artur Paździor (Politechnika Lubelska)

Paweł Wojciechowski (Uniwersytet Warszawski)

Andrzej Piotr Wiatrak (Uniwersytet Warszawski)

Barbara Kutkowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Kazimierz Kłosiński-emerytowany pracownik naukowy

Joanna Dzionek-Kozłowska (Uniwersytet Łódzki)

Paweł Blajer (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Celina Nowak (Polska Akademia Nauk)

Krzysztof Wiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Witold Modzelewski (Uniwersytet Warszawski)

Tomasz Oczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Igor Zgoliński (KPSW w Bydgoszczy)

Anna Golonka (Uniwersytet Rzeszowski)

Artur Kuś (Uczelnia Łazarskiego)

Filip Ciepły (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Jan Koleśnik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Anna Kosińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marek Bielecki (Akademia Sztuki Wojennej)