RECENZENCI

Recenzenci 2020

Krzysztof Firlej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) https://orcid.org/0000-0001-7870-046X

Justyna Franc-Dąbrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) https://orcid.org/0000-0002-5881-0343

Stanisław Hońko (Uniwersytet Szczeciński) https://orcid.org/0000-0002-8726-2323

Bartosz Jóźwik (KUL) https://orcid.org/0000-0002-1418-2031

Arkadiusz Kijek (UMCS w Lublinie) https://orcid.org/0000-0001-5595-7449

Tomasz Kijek (UMCS w Lublinie) https://orcid.org/0000-0002-0134-4943

Janina Kotlińska (KUL) https://orcid.org/0000-0003-4206-0450

Kinga Machowicz (KUL) https://orcid.org/0000-0002-6519-7903

Małgorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) https://orcid.org/0000-0003-4879-0112

Anna Musiała (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) https://orcid.org/0000-0001-5788-9144

Maciej Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) https://orcid.org/0000-0001-6437-3226

Marzena Piotrowska-Trybull (Akademia Sztuki Wojennej) https://orcid.org/0000-0003-3174-0725

Marek Proniewski (Uniwersytet w Białymstoku) https://orcid.org/0000-0002-7874-8700

Alicja Sekuła (Politechnika Gdańska) https://orcid.org/0000-0003-4396-3811

Tomasz Siudek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) https://orcid.org/0000-0001-8400-5631

Dariusz Staszczak (KUL) https://orcid.org/0000-0003-1228-8841

Joanna Szwacka-Mokrzycka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)https://orcid.org/0000-0001-9243-5404

Robert Wolny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) https://orcid.org/0000-0003-4088-718X

Grzegorz Zasuwa (KUL) https://orcid.org/0000-0003-4131-5079

Zbigniew Korzeb (Politechnika Białostocka) https://orcid.org/0000-0001-9690-3842

Stanisław Flejterski (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) https://orcid.org/0000-0002-7057-1541

Piotr Zakrzewski (KUL)

Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński) https://orcid.org/0000-0003-1675-933X

Elżbieta Bukalska (UMCS w Lublinie) https://orcid.org/0000-0001-8097-5964

Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) https://orcid.org/0000-0001-8581-3681

Helena Żukowska (KUL) https://orcid.org/0000-0003-0730-195X

Marzena Remlein (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Wiesław Janik (Politechnika Lubelska) https://orcid.org/0000-0003-2094-3607

Jolanta Szołno-Koguc (UMCS w Lublinie) https://orcid.org/0000-0003-4745-0001

Krzysztof Horubski (Uniwersytet Wrocławski) https://orcid.org/0000-0003-3062-6015

Marek Bielecki (KUL)

Monika Münnich (KUL) https://orcid.org/0000-0002-9250-5748

Magdalena Habdas (Uniwersytet Śląski) https://orcid.org/0000-0003-1905-5098

Ireneusz Jaźwiński (Uniwersytet Szczeciński) https://orcid.org/0000-0002-6532-4247

Beata Kucia-Guściora (KUL) https://orcid.org/0000-0002-6671-0334

Marian Żukowski (KUL) https://orcid.org/0000-0001-5724-4952

Arkadiusz Durasiewicz (Wyzsza Szkola Pedagogiczna Im. J. Korczaka W Warszawie) https://orcid.org/0000-0001-8354-860X

Piotr Michoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) https://orcid.org/0000-0003-4717-6006

Joanna Działo (Uczelnia Łazarskiego) https://orcid.org/0000-0001-8132-8101

Paweł Błaszczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) https://orcid.org/0000-0001-5104-1337

Tomasz Siemiątkowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) https://orcid.org/0000-0001-5431-5612

Dorota Murzyn (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) https://orcid.org/0000-0003-2032-8401

Małgorzata Zaleska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) https://orcid.org/0000-0003-3963-7298

Piotr Kozarzewski (UMCS w Lublinie) https://orcid.org/0000-0002-8453-8099

Armand Kasztelan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) https://orcid.org/0000-0002-1947-9846

Artur Paździor (Politechnika Lubelska) https://orcid.org/0000-0003-0097-5986

Paweł Wojciechowski (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0002-0520-9263

Andrzej Piotr Wiatrak (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0002-0962-2805

Barbara Kutkowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) https://orcid.org/0000-0001-7581-746X

Kazimierz Kłosiński-emerytowany pracownik naukowy

Joanna Dzionek-Kozłowska (Uniwersytet Łódzki) https://orcid.org/0000-0003-2146-5491

Paweł Blajer (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Celina Nowak (Polska Akademia Nauk) https://orcid.org/0000-0001-5230-1057

Krzysztof Wiak (KUL) https://orcid.org/0000-0003-0947-570X

Witold Modzelewski (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0002-6449-9897

Tomasz Oczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Igor Zgoliński (KPSW w Bydgoszczy) https://orcid.org/0000-0002-5097-6170

Anna Golonka (Uniwersytet Rzeszowski) https://orcid.org/0000-0002-0199-2203

Anna Kosińska (KUL)

Artur Kuś (Uczelnia Łazarskiego) https://orcid.org/0000-0002-6319-4936

Filip Ciepły (KUL) https://orcid.org/0000-0002-1124-7389

Jan Koleśnik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) https://orcid.org/0000-0003-2182-5645