OPŁATY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu w czasopiśmie. Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny. Czasopismo nie przyjmuje płatnych reklam do druku na swoich łamach. Czasopismo jest finansowane z subwencji władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.