Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny
Paweł Marzec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)   pawel.marzec@kul.pl

Zastępca redaktora naczelnego
Juraj Rákoš (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,  Słowacja) 
juraj.rakos@ucm.sk

Redaktorzy tematyczni
Ivana Butoracová Šindleryová (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Słowacja)  ivana.butoracova@ucm.sk
Isaac Desta (Holly Cross College at Notre Dame, USA)  idesta@hcc-nd.edu
Artur Lis (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)  artur.lis@kul.pl 
Marcin Okulski (WSEPiNM w Kielcach, Polska)  marcinokulski@tlen.pl
Jerzy Parchomiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)  jerzy.parchomiuk@kul.pl
Timothy Wright (Holly Cross College at Notre Dame, USA)  twright@hcc-nd.edu
Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)  kwasniewska@kul.pl
Maria Zuba-Ciszewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)  maria.zuba@kul.pl
Krzysztof Dobieżyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska) krzysztof.dobiezynski@kul.lublin.pl

Redaktor statystycznyMirosław Urbanek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)  miroslaw.urbanek@kul.pl

RADA NAUKOWA:
Antoni DĘBIŃSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Thomas BURZYCKI (Holy Cross College at Notre Dame, USA)
Wiktor CZEPURKO (Ukraina)
Leszek ĆWIKŁA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Czesław DEPTUŁA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Marzena DYJAKOWSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Andrzej DZIĘGA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Krzysztof GRZEGORCZYK (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Polska)
Dominik HRYSZKIEWICZ (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska)
Aleks JUŁDASZEW (Interregional Academy of Personnel Management, Ukraina)
Phouphet KYOPHILAVONG (National University of Laos, Laos)
Pantelis KYRMIZOGLOU (Alexander TEI of Thessaloniki, Grecja)
Antoni MAGDOŃ (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)
Michaela MORAVČIKOVÁ (University in Trnawa, Słowacja)
Wojciech NASIEROWSKI (University of New Brunswick, Kanada)
Jurij PACZKOWSKI (Uniwersytet Lwowski, Ukraina)
Salvatore Antonello PARENTE (University of Bari Aldo Moro, Włochy)
Pylyp PYLYPENKO (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina)
Anton STASCH (European Akademy of Technology & Management, Niemcy)
Jiří Rajmund TRETERA OP (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
Vytautas Steponas VAIČIŪNAS (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa)
Anna VISVIZI (School of Business DEREE The American College of Greece, Grecja )
Tomasz WIELICKI (California State University at Fresno, USA)
Krzysztof WARCHAŁOWSKI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska)
Tomasz RAKOCZY(Akademia Ignatianum w Krakowie)
Łukasz FURMAN (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, Krosno)