Kontakt

Redakcja "Przeglądu Prawno-Ekonomicznego"
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Konwikt, p. 112

Główna osoba do kontaktu

dr Dariusz Adam Szkutnik
 (81) 445 43 94

Wsparcie techniczne