Kontakt

Redakcja "Przeglądu Prawno-Ekonomicznego"
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Konwikt, p. 112

Główna osoba do kontaktu

Joanna Korczyńska-Kulgawiuk
(81) 461 11 12

Wsparcie techniczne