Covid-19 information from the three most widely read newspapers in Europe. Differences and convergences

Nicola Strizzolo

Uniiversità degli Studi di Udine , Włochy

Massimiliano MoschinAbstrakt

To opracowanie ma na celu zrozumienie zmienności dyskursów związanych z wirusem poprzez śledzenie wspólnych punktów odniesienia. Aby to zrobić, wybraliśmy trzy gazety z trzech krajów europejskich i monitorowaliśmy ich zawartość w każdą środę w połowie miesiąca podczas pierwszej fali Covid-19: od stycznia do października 2020 r. Badane były gazety mające największą liczbę odbiorców: Corriere della Sera (Włochy), Das Bild (Niemcy) i The Sun (Wielka Brytania). Przy analizie użyte zostały kategorie, takie jak kontekst, kompozycja i tematyka. Materiał został wyselekcjonowany z głównego korpusu, zawierającego 1175 artykułów, za pomocą Atlas.ti. Na podstawie użytych kategorii i częstotliwości ich pojawiania się zrekonstruowaliśmy kontekstualizację, kompozycję i tematyzację – wszystko na bardziej abstrakcyjnym poziomie. Jeśli chodzi o treści krążące wokół słów kluczowych Covid-19 i koronawirus, jedyne różnice, jakie się pojawiły, to większe zainteresowanie sportem w The Sun i wakacjami w Das Bild. Wszystkie gazety poświęciły niewiele miejsca dla najsłabszych grup społecznych: ludzi niepełnosprawnych, ludzi młodych, kobiet, imigrantów, bezrobotnych.

Słowa kluczowe:

Covid-19, Koronawirus, Informacje, Corriere della sera, Das Bild, The Sun

Altheide, D.L. (1976), Creating Reality. How News Distorts Events, (Beverly Hills: Sage).
Altheide, D.L. (2000), L’analisi qualitativa dei media, (Catanzaro: Rubettino).
Bateson, G. (1978), Mind and natur. A necessary unity, (New York: Dutton).
Besozzi, E. (2006), Società, cultura, educazione, (Roma: Carrocci).
Bisoni, C., V. Innocenti (2013), Media Mutations. Gli ecosistemi narrativi nello scenario mediale contemporaneo. Spazi, modelli, usi, (Modena: Mucchi).
Bryman, A. (2006), ‘Integrating quantitative and qualitative research: how is it done?’, “Qualitative Research” 6(1): 97-113.
Caporale C., A. Pirni (2020), Pandemia e resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19, (Roma: CNR Edizioni).
Cipolla, C. (1997), Epistemologia della tolleranza, (Milano: Franco Angeli).
Cipolla, C. (2015), Dalla relazione alla connessione nella web society, (Milano: Franco Angeli).
Colombo, F. (1995), Ombre sintetiche. Saggio di teoria dell’immagine elettronica, (Napoli: Liguori Napoli).
Come funziona il lockdown nei vari Paesi europei, https://www.agi.it/estero/news/ 2020-04-18/coronavirus-lockdown-ue-8355251/ (04.03.2021).
Covid in Europe. How countries are tackling second wave, https://www.theguardian.com/ world/2020/oct/15/Covid-in-europe-how-countries-are-tackling-second-wave
(20.03.2021).
Frege, G. (1892), ‘Senso e denotazione’, [in:] A. Bonomi (Ed. 1973), La struttura logica del linguaggio, (Milano: Bompiani).
Habermas, J. (1981), Theorie des kommunikativen Handelns, (Frankfurt am Main: Suhrkamp).
Losito, G. (2007), L’analisi del contenuto nella ricerca sociale, (Milano: Franco Angeli).
Lupton, D., K. Wills (2021), The COVID-19 Crisis: Social Perspectives, (New York: Routdlege).
Mangone, E. (2021), Incertezza, futuro, narrazione (Fisciano: NaSC Free Press).
Mangone, E. (2020), ‘La comunicazione del rischio: la pandemia da COVID-19’, “Mediascapes journal” 15, https://ojs.uniroma1.it/index.php/mediascapes/article/
view/16902.
Morcellini, M. (2020), ‘La comunicazione al posto della politica. L’impatto dei media e delle reti digitali’, “Paradoxa”, 3, https://www.novaspes.org/rivista-paradoxa/paradoxa-online/mario-morcellini-la-comunicazione-al-posto-della-politica-limpatto-dei-media-e-delle-reti-digitali/.
Onwuegbuzie, A.J., N.L. Leech (2005), ‘On Becoming a Pragmatic Researcher: The Importance of Combining Quantitative and Qualitative Research’, “International Journal of Social Research Methodology”, 8(5): 375-387.
Poecke, L. van (1988), ‘The myths and rites of news making: Hard news versus soft news, “Communications. The European Journal of Communication”, 14(1): 25-34.
Ricci Bitti, P.E., B. Zani (1983), La comunicazione come processo sociale, (Bologna: Il Mulino).
Salzano D., I. Sconamiglio (2020), Voci nel silenzio. La comunicazione al tempo del Coronavirus, (Milano: Franco Angeli).
Simone, R. (1995), Fondamenti di linguistica, (Bari: Laterza).
Slama-Cazacu, T. (1973), Introduzione alla psicolinguistica, (Bologna: Pàtron).
Spedicato, L. (2000), ‘Introduzione’, [in:] D.L. Altheide, L’analisi qualitativa dei media, (Catanzaro: Rubettino).
Strizzolo, N. (2008), ‘Mass media e cannabis. Province di significato in quotidiani di tre paesi europei: Inghilterra, Germania e Italia’, [in:] C. Cipolla (Ed.), La normalità di una droga. Hashish e marijuana nelle società occidentali, (Milano: Franco Angeli): 241.
Thompson, J. (1998), Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media, (Bologna: Il Mulino).
Woesler M., H.-M. Sass (2020), Medicine and Ethics in Times of Corona, (Zürich: LIT Verlag).
Zuboff, S. (2019), The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, (New York: Public Affairs).

Opublikowane
2021-12-17


Strizzolo, N., & Moschin, M. (2021). Covid-19 information from the three most widely read newspapers in Europe. Differences and convergences. Studia I Analizy Nauk O Polityce, (2), 105–124. https://doi.org/10.31743/sanp.12430

Nicola Strizzolo  nicola.strizzolo@uniud.it
Uniiversità degli Studi di Udine https://orcid.org/0000-0001-6384-9210Licencja

 Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową. Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:• wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;• utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;• wprowadzenia do pamięci komputera;• rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF) • w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.
Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access