Kwartalnik Studia Prawnicze KUL (ISSN 1897-7146) to periodyk wydawany od 2007 r. przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, związany z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Czasopismo stanowi kontynuację ukazującego się do 2000 r. kwartalnika Prawo-Administracja-Kościół, z którym zachowało ciągłość numeracji kolejnych zeszytów.

Na łamach kwartalnika publikowane są opracowania w zakresie dyscyplin: nauki prawne i prawo kanoniczne. Umożliwiają one wymianę wiedzy i doświadczeń prawniczych odnoszących się zarówno do nowych zjawisk społeczno-gospodarczych, jak i szczegółową analizę historycznoprawną i prawnoporównawczą tych zjawisk, z uwzględnieniem prawnego dorobku cywilizacyjnego Zachodniej i Wschodniej Europy, wyrastającego ze wspólnych korzeni prawa rzymskiego i kultury judeo-chrześcijańskiej. Prawo jako fenomen społeczny zmienia się, co musi skłaniać do szczegółowej oceny jego funkcjonowania i obserwowanych zmian oraz formułowania propozycji doskonalenia przyjętych rozwiązań.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 9 lutego 2021 r. Studia Prawnicze KUL uzyskały 70 pkt.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1897-7146 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2719-4264 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

"Studia Prawnicze KUL" z nową punktacją w wykazie czasopism naukowych - 70 pkt.

2021-02-11

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 9 lutego 2021 r. Studia Prawnicze KUL uzyskały 70 pkt.

Zachęcamy do nadsyłania artykułów!

Zespół redakcyjny Studiów Prawniczych KUL

 

Zgłaszanie tekstów

2020-02-12

Teksty aplikujące do publikacji na łamach czasopisma Studia Prawnicze KUL prosimy zgłaszać za pośrednictwem platformy CzasKUL.

Wcześniejsza strona internetowa czasopisma: http://www.kul.pl/studia-prawnicze-kul,188.html, nie będzie już aktualizowana. Można natomiast znależć na niej numery archiwalne czasopisma (zakładka Archiwum).   • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • ICI Journals Master List
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line prowadzona przez Wolters Kluwer SA
  • CEON Biblioteka Nauki (CEON)
  • Dimensions
  • Scilit
  • Repozytorium Instytucjonalne KUL
  • Most Wiedzy
  • Google Scholar

MNISW
70