"Złota hramota" i "Pieśni o Ukrainie" Józefa Łobodowskiego w ukraińskiej krytyce lat 50. XX w.

Anna Choma-Suwała

a:1:{s:5:"pl_PL";s:37:"Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej";} , Polska

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest opis recepcji poezji Józefa Łobodowskiego w prasie ukraińskiej w latach 50. XX w. Po ukazaniu się drukiem zbiorów Złota hramota i Pieśń o Ukrainie odpowiednio w 1954 i 1959 roku pojawił się szereg recenzji, wywiadów, komentarzy i szkiców autorstwa m.in. Pawła Kotowycza, Światosława Horodyńskiego, Jewhena Małaniuka i Jurija Szerecha. Były one poświęcone zarówno poezji Łobodowskiego, jak i jego proukraińskiej postawie. Teksty krytyczno-literackie miały na celu nie tylko reklamowanie nowych publikacji znanego ukraińskiemu środowisku literackiemu pisarza, ale także przybliżenie jego poezji ukraińskiemu czytelnikowi. Większość artykułów opatrzona była fragmentami utworów w ukraińskim przekładzie autorstwa Światosława Horodyńskiego, zawierały one ogólną charakterystykę i ocenę dzieł pisarza, spośród których za najważniejsze uznano jego wiersze poświęcone Ukrainie.


(ot). 1959. Łobodowski Józef. Pieśń o Ukrainie z przekładem na język ukraiński Swiatosława Hordyńskiego. Instytut Literacki. Paryż 1959, 33 stor. „Kyiv” nr 2 (52): 47–49 [(от). 1959. Łobodowski Józef. Pieśń o Ukrainie z przekładem na język ukraiński Swiatosława Hordyńskiego. Instytut Literacki. Paryż 33 стор. „Київ” № 2 (52): 47–49].

„Pìsnâ pro Ukraïnu”. 1959. „Šlâh peremogi” nr 7(260): 3 [„Пісня про Україну”. 1959. „Шлях перемоги” № 7(260): 3].

Dm. 1954. Ìnterv’û z Ûzefom Lobodovsʹkim. „Sučasna Ukraïna” nr 21 (98):8 [Дм. 1954. Інтерв’ю з Юзефом Лободовським. „Сучасна Україна” № 21 (98): 8].

Gorodinsʹkij Svâtoslav. 1954. Józef Łobodowski: Złota hramota, „Kiïv” nr 6: 238 [Городинський Святослав. 1954. Józef Łobodowski: Złota hramota, „Київ” № 6: 238].

Kotovič Pavlo. 1954. Ce ne „golos volìûŝho v pustinì”. Z privodu «Zolotoï gramoti» Ûzefa Lobodovsʹkono. „Ukraïnsʹkì Vìstì” nr 75 (850): 3 [Котович Павло. 1954. Це не „голос воліющхо в пустині”. З приводу «Золотої грамоти» Юзефа Лободовськоно. „Українські Вісті” № 75 (850): 3].

Malanûk Êvgen. 1954. Ûzef Lobodovsʹkij. „Ukraïnsʹke slovo” nr 673: 26 [Маланюк Євген. 1954. Юзеф Лободовський. „Українське слово” № 673: 26].

Malanûk Êvgen. 1954. Z notatnika, „Kiïv” nr 6: 271–272 [Маланюк Євген. 1954. З нотатника, „Київ” № 6: 271–272]. DOI: https://doi.org/10.3406/rio.1954.1451

Malanûk Êvgen. 1959. Bìblìografìâ. „Vìsnik” nr 2 (124): 32 [Маланюк Євген. 1959. Бібліографія. „Вісник” № 2 (124): 32].

Šereh Ûrìï. 1954. Z kritičnogo ŝodennik. „Novì Dnì” nr 59: 11 [Шерех Юрії. 1954. З критичного щоденник. „Нові Дні” № 59: 11].


Opublikowane
2022-12-20


Choma-Suwała, A. (2022). "Złota hramota" i "Pieśni o Ukrainie" Józefa Łobodowskiego w ukraińskiej krytyce lat 50. XX w. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(17). https://doi.org/10.31743/tkpuzk.14637

Anna Choma-Suwała  anna.choma-suwala@mail.umcs.pl
a:1:{s:5:"pl_PL";s:37:"Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej";}