Kontakt

"Verbum Vitae"
The John Paul II Catholic University of Lublin | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Poland

Główna osoba do kontaktu

"Verbum Vitae"

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński