Zespół redakcyjnyZałożyciel i redaktor honorowy

 • Henryk Witczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Redaktor naczelny 

 • Adam Kubiś, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zastępca redaktora naczelnego

 • Andrzej Piwowar, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sekretarz redakcji

 • Monika Popek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Redaktorzy działu Stary Testament

 • Krzysztof Kinowski, Gdańskie Seminarium Duchowne
 • Krzysztof Napora, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Redaktorzy działu Nowy Testament

 • Piotr Blajer, Studium Biblicum Franciscanum, Jerozolima, Izrael
 • Bernadeta Jojko, Pontificia Università Gregoriana, Rzym, Włochy
 • Anna Rambiert-Kwaśniewska, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Redaktorzy działu Ojcowie i życie Kościoła

 • Marek Dobrzeniecki, Akademia Katolicka w Warszawie (filozofia Boga, filozofia religii)
 • Dominik Jurczak, Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino "Angelicum" / Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, Rzym, Włochy (liturgika, teologia systematyczna)
 • Damian Mrugalski, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków (patrologia)
 • Antoni Nadbrzeżny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (teologia systematyczna)
 • Mariusz Szram, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (patrologia)

Redaktor języka angielskiego

 • Maria Kantor 

Korektor

 • Piotr Królikowski, Wydawnictwo KUL 

Specjalista DTP 

 • Jarosław Łukasik, Wydawnictwo KUL 


RADA NAUKOWA

Andrzej Gieniusz (Pontificia Università Urbaniana, Rzym, Włochy) – przewodniczący
Jean-Noël Aletti (Biblicum, Rzym, Włochy)
Stanisław Bazyliński (Biblicum/Seraphicum, Rzym, Włochy)
Krzysztof Bieliński (Accademia Alfonsiana, Rzym, Włochy)
Waldemar Chrostowski (UKSW, Warszawa, Polska)
Matteo Crimella (Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Mediolan, Włochy)
Michael A. Daise (College of William & Mary, Williamsburg, VA, USA)
Luc Devillers (Université de Fribourg, Fryburg, Szwajcaria)
Jenny DeVivo (Saint Xavier University, Chicago, IL, USA)
Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa, Polska)
Łukasz Popko (École Biblique et Archéologique Française, Jerozolima, Izrael)
Olivier-Thomas Venard (École Biblique et Archéologique Française, Jerozolima, Izrael)


RADA PROGRAMOWA

abp Stanisław Gądecki (Poznań)
Krzysztof Bardski (UKSW, Warszawa)
Stanisław Haręzga (KUL)
Anna Kuśmirek (UKSW, Warszawa)
Janusz Lemański (Uniwersytet Szczeciński)
Artur Malina (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Antoni Paciorek (KUL)
Zdzisław Pawłowski (UMK, Toruń)
Wojciech Pikor (UMK, Toruń)
Judyta Pudełko (PWT, Warszawa)
Paweł Podeszwa (UAM, Poznań)
Waldemar Rakocy (KUL)
Grzegorz Strzelczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Tomasz Tułodziecki (UMK, Toruń)
Wojciech Węgrzyniak (UPJPII, Kraków)
Mirosław Wróbel (KUL)