„Verbum Vitae” jest kwartalnikiem teologicznym wydawanym przez Sekcję Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pierwszy i trzeci zeszyt każdego rocznika ma charakter tematyczny. Zaszyty te poświęcone są konkretnemu problemowi teologicznemu, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary TestamentNowy TestamentOjcowie i życie Kościoła. Zeszyty drugi i czwarty kwartalnika mają charakter ogólnoteologiczny. Publikowane są w nim anglojęzyczne artykuły teologiczne tematycznie niezwiązane z problemami dyskutowanymi w zeszytach tematycznych kwartalnika. "Verbum Vitae" jest indeksowane jako Q1 w klasie czasopism teologicznych przez Scimago Journal & Country Rank. Impact Factor kwartalnika w 2020/2021 wyniósł 1,84.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1644-8561 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2451-280X (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Tematy numerów 2022-2023

2021-03-20

Najbliższe zeszyty tematyczne "Verbum Vitae" poświęcone będą następującym tematom:

40/1 (2022) Ludzka płciowość - czym jest i czemu służy? (proces zgłaszania tekstów został zamknięty)
40/2 (2022) Varia
40/3 (2022) Duch ludzki i dusza człowieka - co to takiego? (do końca maja 2022 r.) 
40/4 (2022) Varia 
41/1 (2023) Kościół i eklezjologia - wczoraj i dziś (do końca listopada 2022 r.)
41/2 (2023) Varia

W zeszytach tematycznych artykuły publikowane są w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański). Zeszyty "Varia" zawierają artykuły teologiczne w języku angielskim. W ich przypadku nie obowiązują terminy nadsyłania tekstów, gdyż artykuły te są recenzowane i publikowane na bieżąco w kolejnych zeszytach "Varia".

Zachęcamy do przesyłania artykułów i recenzji książek, a także propozycji tematów kolejnych numerów. Korespondencję z Redakcją prosimy kierować na adres: verbum.vitae@kul.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało "Verbum Vitae" 100 pkt!

2021-02-11

Drodzy autorzy, recenzenci, współpracownicy i czytelnicy Verbum Vitae,

z radością informujemy, że w nowej ewaluacji Ministerstwa Edukacji i Nauki, z dnia 11.02.2021, kwartalnik Verbum Vitae uzyskał 100 punktów. Na chwilę obecną, nasz kwartalnik jest jednym z najwyżej punktowanych czasopism teologicznych w Polsce. Jesteśmy obecni w bazach SCOPUS, ATLA i EBSCO. Obecność w dwóch ostatnich bazach, w formie pełnotekstowej, sprawia, iż każdy publikowany na łamach naszego czasopisma tekst jest dostępny w formacie PDF w praktycznie każdej bibliotece uniwersyteckiej świata. W ten sposób Verbum Vitae jest niezwykle efektywnym miejscem dla uczestniczenia w międzynarodowej debacie naukowej.

Jesteśmy Wam wszystkim wdzięczni za współpracę, zapraszając do dalszego rozwijania Verbum Vitae. Największym wyzwaniem jest umiędzynarodowienie naszego czasopisma. Zachęcamy do przesyłania tekstów artykułów w języku angielskim, które pozwolą nam być bardziej widocznymi w zagranicznym obiegu myśli teologicznej. W każdym roczniku dwa zeszyty kwartalnika ("Varia") przeznaczone są dla publikacji anglojęzycznych artykułów o tematyce teologicznej.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami owocnej pracy,

Zespół Redakcyjny Verbum Vitae

DUN - dofinansowanie czasopisma

2020-10-26

Czasopismo "Verbum Vitae" jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, na podstawie umowy nr 646/P-DUN/2019. Nazwa zadania: "Umiędzynarodowienie czasopisma Verbum Vitae". • Arianta
 • Atla Religion Database® (Atla RDB®)
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Baza czasopism humanistycznych BazHum
 • Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)
 • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • CiteFactor (Impact Factor 2020/21: 1,84)
 • The Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Index Copernicus (IC)
 • Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
 • Most Wiedzy
 • POL-Index
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Repozytorium Instytucjonalne KUL
 • Scimago Journal and Country Rank (SJR)
 • SCOPUS

IF
2020: 1.84

SNIP
2020: 0.038

CiteScore
2020: 0,2

SJR
2020: 0.186

MNISW
100

Index Copernicus
2020: 120.55