DUN - dofinansowanie czasopisma

2020-10-26

Czasopismo "Verbum Vitae" jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, na podstawie umowy nr 646/P-DUN/2019. Nazwa zadania: "Umiędzynarodowienie czasopisma Verbum Vitae".