Marital Satisfaction and a Sense of Life’s Meaning Among Couples Struggling with Infertility. A Theological-Pastoral Take

Jacek Goleń

The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
https://orcid.org/0000-0001-9724-6936


Abstract

The problem of infertility today constitutes a challenge for pastoral theology and pastoral care of families. This article, of a theological-empirical character, addresses the correlation between marital satisfaction and a sense of life’s meaning among infertile married couples who seek help in Catholic clinics for infertility treatment. It first discusses the theoretical background and selected results of existing scholarship on the influence that infertility has on conjugal relations and a sense of life’s meaning. Then, it outlines the group of infertile married individuals studied and elucidates the research methodology employed. Then, the results of the research into a sense of life’s meaning and marital satisfaction are presented, together with the correlation between the two factors. The final section of the article offers conclusions drawn from the research conducted. The article argues that a sense of life’s meaning is visibly contingent on the respondents’ martial satisfaction, especially on their working together on their problems and leading trustful conversations about them, on their care for strengthening their mutual love, and on showing the spouse that they are loved. On this basis, the article argues that pastoral care offered to infertile couples needs to enhance their faith, which will have a positive impact on their sense of life’s meaning and on their marital satisfaction. Both within regular work at clinics for infertility diagnosis and treatment and within pastoral care, infertile couples should be taught to show care for their mutual bond, especially to have conversations that will enable them to manifest and strengthen their love and solve problems, as this would foster their marital satisfaction and enhance their sense of life’s meaning.

Keywords:

infertility, infertile couples, martial satisfaction, a sense of life's meaning, pastoral care of married couples

Bidzan, M., Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym, wyd. 2 (Kraków: Impuls 2010).

Bielawska-Batorowicz, E., “Trudności w realizacji planów prokreacyjnych i ich skutki dla rodziny,” Psychologia rodziny (eds. I. Janicka – H. Liberska) (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014) 411-436.

Dembińska, A., “Rola nadziei w pomocy psychologicznej kobietom leczącym niepłodność,” Sztuka Leczenia 26/1-2 (2013) 9-20.

Dimech-Juchniewicz, J., Facing Infertility. A Catholic Approach (Boston, MA: Pauline Book and Media 2012).

Dolińska, B., Bezdzietność. Perspektywa społeczno-kulturowa (Sopot: Smak Słowa 2014).

Francis, Post-Synodal Apostolic Exhortation Amoris Laetitia (2016).

Francuz, P. – Mackiewicz, R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce (Lublin: Wydawnictwo KUL 2005).

Frankfort-Nachmias, C. – Nachmias, D., Metody badawcze w naukach społecznych (trans. E. Hornowska) (Poznań: Zysk i S-ka 2001).

Goleń, J. – Kobak, J., “Pastoral Care for Families Suffering from Infertility,” Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church (eds. J. Goleń – R. Kamiński – G. Pyźlak) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2018) 397-408.

Hilgers, T.W. et al., The Creighton Model FertilityCare System. I. Basic Teaching Skills, 2nd ed. (Omaha, NE: Pope Paul VI Institute 2002).

Kalus, A., Bezdzietność w małżeństwie (Opole: Wydawnictwo UO 2002).

Krok, D., “Satysfakcja ze związku małżeńskiego a poziom hedonistycznego i eudajmonistycznego dobrostanu psychicznego małżonków,” Family Forum 5 (2015) 141-160.

Makara-Studzińska, M. et al., “Lęk i depresja u kobiet leczonych z powodu niepłodności,” Przegląd Menopauzalny 6 (2010) 414-418.

Miernik, B., “Mężczyzna wobec niepowodzeń prokreacyjnych. Psychopedagogiczne aspekty doświadczania przez mężczyzn trudności w prokreacji,” Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 39/3 (2019) 94-106.

Orzeszyna, J., Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2005).

Steger, M.F. et al., “The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the Presence of and Search for Meaning in Life,” Journal of Counseling Psychology 53/1 (2006) 80-93. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-0167.53.1.80

Waroński, W., “Niepłodność,” Ginekologia (ed. R. Klimek) (Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1982) 400-401.

Zaleski, Z., “Zgodność w uznawaniu wartości a zadowolenie z małżeństwa,” Roczniki Filozoficzne 29/4 (1981) 163-173.

Download

Published
2020-12-21


Goleń, J. (2020). Marital Satisfaction and a Sense of Life’s Meaning Among Couples Struggling with Infertility. A Theological-Pastoral Take. Verbum Vitae, 38(2), 457–472. https://doi.org/10.31743/vv.10290

Jacek Goleń  jacek.golen@kul.pl
The John Paul II Catholic University of Lublin

Jacek Goleń, prezbiter diecezji rzeszowskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej (duszpasterstwo rodzin), profesor KUL, kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin KUL, konsultor Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, członek Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego; autor publikacji z zakresu duszpasterstwa rodzin, w tym książek: Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne (Rzeszów 2006), Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych (Lublin 2013); współautor monografii Droga miłosierdzia i integracji w adhortacji Amoris laetitia. Perspektywa dogmatyczna, moralna i pastoralna (Lublin 2020); redaktor naczelny monografii Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church (Lublin 2018); zainteresowania naukowe: podstawy i zadania duszpasterstwa rodzin, teologia małżeństwa i rodziny, psychologia rodziny, badania interdyscyplinarne i empiryczne na gruncie teologii praktycznej.

https://orcid.org/0000-0001-9724-6936License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK