Bogdan Czyżewski, Ojcowie Kościoła o Piśmie Świętym (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny 2020)

Leon Nieścior

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Poland
https://orcid.org/0000-0003-4988-9667


Abstract

Bogdan Czyżewski, Ojcowie Kościoła o Piśmie Świętym (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny 2020). Ss. 192, 20 zł.  ISBN 978-83-66399-20-4.

Keywords:

Ojcowie Kościoła, egzegeza patrystyczna, egzegeza starożytna, egzegeza alegoryczna


Published
2020-12-21


Nieścior, L. (2020). Bogdan Czyżewski, Ojcowie Kościoła o Piśmie Świętym (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny 2020). Verbum Vitae, 38(2), 675–677. https://doi.org/10.31743/vv.10923

Leon Nieścior  l.niescior@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ks. Leon Nieścior OMI, profesor zwyczajny teologii, patrolog, kierownik Katedry Teologii Patrystycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pole badań: monastycyzm wczesnochrześcijański (zwłaszcza Ewagriusz z Pontu i Nil z Ancyry), egzegeza patrystyczna, misje wczesnochrześcijańskie. Ostatnie publikacje: Mowa misyjna Jezusa w interpretacji patrystycznej (Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2013); Nicetas z Remezjany, Pisma (Kraków: Wydawnictwo M 2015) [wstęp, redakcja i przekład]; Orygenes, Eustacjusz z Antiochii i Grzegorz z Nyssy o wywoływaniu duchów. Czy wróżka z Endor wywołała ducha Samuela (1 Sm 28)? (Kraków: Wydawnictwo M 2016) [wstęp i redakcja].

https://orcid.org/0000-0003-4988-9667License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK