Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. Część II. Mk 14,1-16,20 (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2019)

Stefan Henryk Szymik

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland
https://orcid.org/0000-0001-9544-2976


Abstract

Recenzja książki:
Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. Część II. Mk 14,1-16,20 (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2019). Ss. 478. PLN 49. ISBN 978-83-65198-60-0.

Keywords:

śmierć Jezusa, zmartwychwstanie, Ewangelia Marka


Published
2020-12-21


Szymik, S. H. (2020). Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. Część II. Mk 14,1-16,20 (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2019). Verbum Vitae, 38(2), 679–681. https://doi.org/10.31743/vv.11515

Stefan Henryk Szymik  stesz@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. Stefan Szymik, Misjonarz Świętej Rodziny (MSF), profesor nauk teologicznych, specjalistyczne studia biblijne odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1982-1987) oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1991-1994), od 1985 wykładowca pism Nowego Testamentu w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim, k. Konina (Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu), od 1995 zatrudniony w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, obecnie w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich. Obszar zainteresowań autora obejmuje w szczególności hermeneutykę i metodologię biblijną (zob. S. Szymik, Współczesne modele egzegezy biblijnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013) oraz aktualizację Biblii w życiu Kościo

https://orcid.org/0000-0001-9544-2976License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK