Fulfilling the Call to Holiness in the Views of Cardinal Stefan Wyszyński. An Outline of the Problem in the Light of the Ascetic Teachings of the Servant of God

Jacek Hadryś

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland
https://orcid.org/0000-0001-6109-175X


Abstract

The article outlines the issue of fulfilling the call to holiness based on the hitherto little-known ascetic teachings of Stefan Cardinal Wyszyński. All the research work was carried out by analyzing Wyszyński’s statements about the universal call to holiness and its four dimensions: theological, moral, ecclesial and psychological. The results of the analysis of the source texts were assessed in the light of the exhortation Gaudete et exsultate by Pope Francis. It was found that Wyszyński’s teachings on the realization of the call to holiness lost nothing of its topicality and is fully rooted in the tradition of the Church.

Keywords:

holiness, spirituality, vocation, Wyszyński, Francis

Bartoszewski, G., “Ku beatyfikacji,” Ateneum Kapłańskie 3 (2001) 506–510.

Bortkiewicz, P., Etos pracy. Nauczanie moralne i społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Studia i Materiały 43; Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM 2001).

Bortkiewicz, P., “Zbawczy charakter pracy człowieka w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego,” Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności (eds. J. Nagórny – A. Derdziuk) (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1996) 291–310.

Catechism of the Catholic Church (1992).

de Caussade, J.-P., Abandonment to Divine Providence (San Francisco, CA: Ignatius Press 2011).

Dąbrowski, M., “Moralno-pastoralne aspekty świętości adhortacji apostolskiej «Gaudete et exsultate»,” Homo Dei 87/1 (2019) 19–27.

Ewartowska, J., “Bóg Ojciec a przybrani synowie – teza o usynowieniu ludzkości w ujęciu Prymasa Stefana Wyszyńskiego,” Communio 3 (2001) 41–57.

Francis, Gaudete et exsultate. On the Call to Holiness in Today’s World (2018) (= GE)

Fortuniak, Z., “Chrześcijańska koncepcja pracy księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego,” W kierunku człowieka (ed. B. Bejze) (Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1971) 85–103.

Głowacki, P., “Wierność Bogu znakiem chrześcijańskiego życia. Refleksja nad duchowością Kardynała Stefana Wyszyńskiego w świetle Zapisków więziennych,” Studia Włocławskie 4 (2001) 29–38.

Gogola, J., Teologia komunii z Bogiem. Synteza teologii duchowości (Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2012).

Hadryś, J., Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego (Studia i Materiały 188; Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM 2017).

Hadryś, J., “Jedna świętość czy dwie różne? «Gaudete et exsultate» by Pope Francis and «non possumus» by Stefan Cardinal Wyszyński,” Świętość – wysiłek czy łaska? Wokół adhortacji „Gaudete et exsultate” papieża Franciszka (eds. P. Roszak – P.P. Orłowski) (Scripta Theologica Thoruniensia 48; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2019) 111–126.

Hadryś, J., “Różne ujęcia pełni życia chrześcijańskiego,” Zawsze z Tobą. A Commemorative Book Offered to Bishop Zdzisław Fortuniak on the 50th Anniversary of his Priesthood (ed. J. Hadryś) (Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM) 243–247.

Hadryś, J., “Świętość w świetle ewangelicznych błogosławieństw. Analiza trzeciej części Gaudete et exsultate papieża Franciszka,” Drogi do świętości. Szkice nie tylko o świętych (ed. J. Hadryś) (Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM 2018) 11–25.

Król, L., “Rola pracy w formacji życia duchowego według kard. Stefana Wyszyńskiego,” Studia Włocławskie 4 (2001) 39–52.

Maćko, W., “Znaczenie modlitwy dla posługi życia kapłańskiego w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego,” Collectanea Theologica 76/3 (2006) 83–91.

Misiurek, J., “Chrześcijańskie życie duchowe w świetle nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego (zm. 1981),” Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2001) III, 398–420.

Miziołek, W., “Życie i duchowość Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski,” Życie wedle Ducha, (ed. E. Weron) (Poznań: Pallottinum 1987) 9–34.

Plans Belda, M., Guiados por el Espíritu de Dios. Curso de teología espiritual (Colección Pelícano; Madrid: Palabra 2006).

Second Vatican Council, Dogmatic Constitution on the Church “Lumen gentium” (1964) (= LG). Thomas à Kempis, The Imitation of Christ (trans. W.C. Creasy) (Notre Dame, IN: Christian Classics 1989).

Tomziński, J., “Prymas spod znaku Jasnej Pani,” Ateneum Kapłańskie 74 (1982) 77–91.

Urbański, S., “Chrystoformizacja — mistyczne naśladowanie Jezusa,” Duchowość w Polsce 11 (2009) 233–243.

Werbiński, I., “Duchowość pracy ludzkiej według kardynała Stefana Wyszyńskiego,” Święty i Mąż Stanu. W hołdzie Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu (ed. J. Hadryś) (Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM 2018) 105–131.

Wyszyński, S., “ABC Społecznej Krucjaty Miłości,” http://www.duchprawdy.com/krucjatamilosci. htm [access: 24.10.2020].

Wyszyński, S., “Środki Bożego awansu człowieczeństwa i chrześcijańskiego humanizmu, Warszawa August 2, 1966,” S. Wyszyński, Idzie nowych ludzi plemię (Poznań: Pallottinum 1973) 25–30.

Wyszyński, S., “Modlitwa Zespołu,” Dzień skupienia Instytutu Prymasowskiego, Laski 10.12.1957, No. 18.

Wyszyński, S., “Zapatrzeć się w Chrystusa,” Rekolekcje Ósemki, Laski 2.08.1952, No. 110*.

Wyszyński, S., “Wy jesteście Ciałem Chrystusowym...,” Rekolekcje Ósemki, Laski 3.08.1952, No. 114*.

Wyszyński, S., “«Kromka chleba» – z Marcinowego życia. Stosunek i spojrzenie na każdego człowieka – «Per Christum Dominum nostrum»,” Do Prymasowskiego Instytutu podczas dnia skupienia, Warszawa 11.11.1960, No. 155.

Wyszyński, S., “Bóg jest Miłością,” Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Warszawa 11.09.1963, No. 281.

Wyszyński, S., “Nadprzyrodzona zależność od Kościoła,” Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Warszawa 6.08.1964, No. 328.

Wyszyński, S., “Rozdział V i VI – O Powszechnym powołaniu do świętości; O celach ostatecznych Kościoła pielgrzymującego,” Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Warszawa 19.08.1965, No. 374.

Wyszyński, S., “Uroczystość Świętej Rodziny,” Warszawa 9.01.1966, No. 387.

Wyszyński, S., “Komentarz Konstytucji pastoralnej, rozdział II – Wspólnota ludzka,” Dzień skupienia Instytutu Prymasowskiego, Warszawa 5.12.1966, No. 419.

Wyszyński, S., “Homilia o świętym Janie Vianney,” Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Warszawa 8.08.1967, No. 466.

Wyszyński, S., “Kobieta w dziejach Kościoła,” Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Warszawa 10.08.1967, No. 480.

Wyszyński, S., “Codzienność Świętej Rodziny i każdej rodziny,” Homilia w święto Świętej Rodziny, Warszawa 12.01.1969, No. 588.

Wyszyński, S., “Apostolstwo świeckich w Kościele,” Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Warszawa 19.08.1970, No. 758.

Wyszyński, S., “Tajemnica powołania...,” Dzień skupienia Instytutu Prymasowskiego, Warszawa 24.02.1971, No. 813.

Wyszyński, S., “Światła Boże na ludzkich drogach,” Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Choszczówka 8.09.1971, No. 936.

Wyszyński, S., “Podczas Mszy świętej,” Dzień skupienia Instytutu Prymasowskiego, Warszawa 23.12.1973, No. 1323.

Wyszyński, S., “Homilia na uroczystość Wszystkich Świętych,” Warszawa 1.11.1961, No. 1958.

Wyszyński, S., “Społeczny charakter osoby ludzkiej jako fundament apostolstwa,” Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Choszczówka 17.08.1976, No. 1941.

Wyszyński, S., “Charakter naszego Instytutu,” Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Choszczówka 18.08.1976, No. 1948.

Wyszyński, S., “Charakter Instytutu Pomocnic Matki Kościoła,” Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Choszczówka 30.08.1979, No. 2572.

Wyszyński, S., “Prośba o pomoc w pracy nad sobą,” Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Choszczówka 30.08.1979, No. 2573.

Wyszyński, S., “Słowo przed Mszą świętą,” Choszczówka 14.01.1980, No. 2636.

Wyszyński, S., “Maria – Pulchre Agne..., Homilia wielkanocna,” Choszczówka 7.04.1980, No. 2676.

Wyszyński, S., “Na drodze do odnowy wielkanocnej,” Dzień skupienia Instytutu Prymasowskiego, Choszczówka 20.02.1980, No. 2661.

Wyszyński, S., “Powołanie do apostolstwa,” Rekolekcje roczne Instytutu Prymasowskiego, Choszczówka 29.09.1980, No. 2737.

Wyszyński, S., “Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem,” Rekolekcje roczne Instytutu Prymasowskiego, Choszczówka 30.09.1980, No. 2743.

Download

Published
2021-06-30


Hadryś, J. (2021). Fulfilling the Call to Holiness in the Views of Cardinal Stefan Wyszyński. An Outline of the Problem in the Light of the Ascetic Teachings of the Servant of God. Verbum Vitae, 39(2), 589–606. https://doi.org/10.31743/vv.12284

Jacek Hadryś  jacekh@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ks. Jacek Hadryś - prezbiter archidiecezji poznańskiej, profesor nauk teologicznych, kierownik Zakładu Teologii Systematycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja: teologia duchowości, dyrektor Szkoły Katechistów Archidiecezji Poznańskiej, cenzor ksiąg religijnych.

https://orcid.org/0000-0001-6109-175XLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK