Uniwersalizm zbawczy w Mateuszowej perykopie o kobiecie kananejskiej (15,21-28)

Antoni Paciorek

Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , Poland

Abstract

Krótka, bo licząca osiem wersetów Mateuszowa perykopa o uzdrowieniu córki kobiety kananejskiej, dostarcza niemało impulsów dla podjęcia takich tematów jak misje,
dialog oraz uniwersalizm zbawczy Boga. Autor snuje refleksję w trzech etapach. W pierwszym zajmiemy się literacką i historyczną problematyką perykopy (I). W drugim poprzez objaśnienie egzegetyczne postaramy się ukazać wymowę cudownego wydarzenia i związanego z nim dialogu (II). W trzecim zwrócimy uwagę na kerygmatyczną wymowę perykopy nie zapominając o historii jej interpretacji (III).

Keywords:

Ewangelia wg św. Mateusza, Mt 15, 21-28, uniwersalizm zbawczy, kobieta kananejska


Published
2006-12-14


Paciorek, A. (2006). Uniwersalizm zbawczy w Mateuszowej perykopie o kobiecie kananejskiej (15,21-28). Verbum Vitae, 10, 95–113. https://doi.org/10.31743/vv.1412

Antoni Paciorek  naporus@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IILicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK