Świadectwo Jana Chrzciciela w IV Ewangelii

Mirosław Stanisław Wróbel

Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , Poland

Abstract

Niniejszy artykuł stanowi analizę znaczenia i funkcji Jana Chrzciciela jako świadka Jezusa Chrystusa w czwartej Ewangelii. Aktywność Jana Chrzciciela jako prekursora i świadka Mesjasza zostaje ukazana w szerszym kontekście narracji Janowej, w której  świadectwo Ojca, świadectwo Syna i świadectwo Ducha Świętego ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia teologicznego i egzystencjalnego orędzia czwartej Ewangelii. Artykuł złożony jest z trzech części: 1. Terminologia i znaczenie świadectwa w czwartej Ewangelii; 2. Jan Chrzciciel jako świadek w narracji Ewangelii Janowej; 3. Teologiczne implikacje posłannictwa Jana Chrzciciela jako świadka Chrystusa. W niniejszym artykule autor ukazuje, że świadectwo Jana Chrzciciela nie traci nic na swojej aktualności dla współczesnego człowieka XXI wieku.

Keywords:

Jan Chrzciciel, świadectwo, IV Ewangelia, Ewangelia Janowa


Published
2015-11-25


Wróbel, M. S. (2015). Świadectwo Jana Chrzciciela w IV Ewangelii. Verbum Vitae, 28, 213–233. https://doi.org/10.31743/vv.1640

Mirosław Stanisław Wróbel  akubis@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IILicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK