Dariusz Iwański, Księga Lamentacji. Tom 1: Jahwe zniszczył. Rozdz. 1-2. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015)

Krzysztof Napora

Instytut Nauk Biblijnych KUL , Poland

Abstract

Book review: 

Dariusz Iwański, Księga Lamentacji. Tom 1: Jahwe zniszczył. Rozdz. 1-2. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015). Ss. 175. PLN 30. ISBN: 978-83-231-3482-4.

Keywords:

Lamentacje, lamentacja, Syjon, Jerozolima, zburzenie Jerozolimy


Published
2016-12-01


Napora, K. (2016). Dariusz Iwański, Księga Lamentacji. Tom 1: Jahwe zniszczył. Rozdz. 1-2. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015). Verbum Vitae, 30, 317–323. https://doi.org/10.31743/vv.1720

Krzysztof Napora  naporus@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych KULLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK