Dorota Muszytowska, Etos chrześcijańskiej wspólnoty. Socjoretoryka Listu Jakuba (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016)

Adam Kubiś

Instytut Nauk Biblijnych KUL , Poland

Abstract

Book review: 

Dorota Muszytowska, Etos chrześcijańskiej wspólnoty. Socjoretoryka Listu Jakuba (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016). Ss. 357. PLN 25,50. ISBN 978-83-8090-098-1.

Keywords:

List Jakuba, socjoretoryka, etos, retoryka, patron, klient, honor, wstyd, łaska, przyjaźń


Published
2016-12-01


Kubiś, A. (2016). Dorota Muszytowska, Etos chrześcijańskiej wspólnoty. Socjoretoryka Listu Jakuba (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016). Verbum Vitae, 30, 337–346. https://doi.org/10.31743/vv.1733

Adam Kubiś  akubis@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych KULLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK