The Parish as a Place for Believers' Upbringing toward Peace

Dariusz Andrzej Lipiec

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ,

Abstract

The Church was given the task of guiding Her members in the ways of peace. The parish plays a special role in realizing this mission, since it is the place where the individual meets God in His word, in the Sacraments, in prayer, and in brotherly love. In the parish, education in the value of peace is implemented first by building unity between the believers on the basis of brotherly love. It is also achieved through the deepening of one's awareness of and personal responsibility for peace, as well as by fostering the attitudes that support the building of unity and peace. The process of instructing and guiding believers toward peace is carried out by both the clergy and the laity, especially through families and members of religious associations.

Keywords:

peace, training for peace, the parish, the educational function of the parish

Benedykt XVI, „Orędzie na XL Światowy Dzień Pokoju Osoba ludzka sercem pokoju (2007)”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 28/2 (2007) 4-8.

Benedykt XVI, „Orędzie na XLI Światowy Dzień Pokoju Rodzina wspólnotą pokoju (2008)”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 29/1 (2008) 25-28.

Benedykt XVI, „Orędzie na XLII Światowy Dzień Pokoju Zwalczanie ubóstwa drogą pokoju (2009)”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 30/1 (2009) 3-8.

Benedykt XVI, „Orędzie na XLIII Światowy Dzień Pokoju Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia (2010)”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 31/1 (2010) 4-8.

Benedykt XVI, „Orędzie na XLIV Światowy Dzień Pokoju Wolność religijna drogą do pokoju (2011)”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 32/1 (2011) 4-11.

Benedykt XVI, „Orędzie na XLV Światowy Dzień Pokoju Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju (2012)”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 33/2 (2013) 4-8.

Benedykt XVI, „Orędzie na XLVI Światowy Dzień Pokoju Błogosławieni pokój czyniący (2013)”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 34/1 (2013) 4-8.

Benedykt XVI, „Orędzie na XXXIX Światowy Dzień Pokoju Pokój w prawdzie (2006)”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 27/2 (2006) 4-7.

Borutka T. – Żemła B., Chrześcijańskie wychowanie do pokoju (Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000).

Drożdż B., Wychowawcza funkcja Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym. Studium pastoralne (Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne 1997).

Durda A. – Kopczewski M., „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa”, Państwo wobec współczesnych zagrożeń (red. M. Cupryjak – P. Nowak) (Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2014) 11-32.

Franciszek, „Orędzie na XLVII Światowy Dzień Pokoju Braterstwo podstawą pokoju i drogą do niego (2014)”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 35/1 (2014) 4-10.

Franciszek, „Orędzie na XLVIII Światowy Dzień Pokoju Już nie niewolnicy, lecz bracia (2015)”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 35/12 (2014) 4-8.

Gacka B., „Kościół w obronie godności osoby ludzkiej”, Osoba ludzka i pokój (red. J. Kamula) (Licheń: Centrum Formacji Misyjnej „Salvatoris Mater” 2007) 21-40.

Jan Paweł II, „Orędzie na XXXVIII Światowy dzień Pokoju Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (2005)”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 26/2 (2005) 4-8.

Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor” (1993).

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici” (1988).

Jaromi S., „Ekologia pokoju – pokój ze światem stworzonym a pokój pomiędzy ludźmi”, Osoba ludzka i pokój (red. J. Kamula) (Licheń: Centrum Formacji Misyjnej „Salvatoris Mater” 2007) 61-82.

Kamiński R., Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym (Lublin: Atla 2 1997).

Kamiński R., Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej (Lublin: Wydawnictwo KUL 2007).

Kondziela J., Pokój w nauce Kościoła. Pius XII – Jan Paweł II (Lublin: RW KUL 1992).

Kraj T., „Prawo naturalne a pokój”, Osoba ludzka i pokój (red. J. Kamula) (Licheń: Centrum Formacji Misyjnej „Salvatoris Mater” 2007) 41-60.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” (1965).

Tarnowski J., Wychowanie do pokoju z Bogiem i ludźmi (Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 1984).


Published
2016-12-01


Lipiec, D. A. (2016). The Parish as a Place for Believers’ Upbringing toward Peace. Verbum Vitae, 30, 295–313. https://doi.org/10.31743/vv.1735

Dariusz Andrzej Lipiec  dlipiec@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK