Tomasz Twardziłowski, Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, rezultaty, zastosowania (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015)

Stefan Szymik

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

Recenzja książki:

Tomasz Twardziłowski, Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, rezultaty, zastosowania (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015). Ss. 224. PLN 28. ISBN 978-83-65224-51-4 (wersja drukowana). ISBN 978-83-65224-52-1 (wersja elektroniczna).Published
2017-05-18


Szymik, S. (2017). Tomasz Twardziłowski, Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, rezultaty, zastosowania (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015). Verbum Vitae, 31, 365–370. https://doi.org/10.31743/vv.1772

Stefan Szymik  stesz@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK