Tomasz Zaklukiewicz, Nieśmiertelność sprawiedliwych. Idea nieśmiertelności sprawiedliwych w Księdze Mądrości (Bibliotheca biblica; Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej „Tum” 2017)

Krzysztof Siwek

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

Book review: 

Tomasz Zaklukiewicz, Nieśmiertelność sprawiedliwych. Idea nieśmiertelności sprawiedliwych w Księdze Mądrości (Bibliotheca biblica; Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej „Tum” 2017). Ss. 320. PLN 59,90. ISBN 978-83-7454-400-9Published
2017-10-19


Siwek, K. (2017). Tomasz Zaklukiewicz, Nieśmiertelność sprawiedliwych. Idea nieśmiertelności sprawiedliwych w Księdze Mądrości (Bibliotheca biblica; Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej „Tum” 2017). Verbum Vitae, 32, 491–498. https://doi.org/10.31743/vv.1837

Krzysztof Siwek  krzysztofsiwek@wp.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK