Antoni Tronina, Księga Jubileuszy czyli Mała Genesis. Przekład i opracowanie (Apokryfy Starego Testamentu 4; Kraków – Mogilany: The Enigma Press 2018)

Marcin Majewski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland
http://orcid.org/0000-0002-4362-4812


Abstract

Recenzja książki: Antoni Tronina, Księga Jubileuszy czyli Mała Genesis. Przekład i opracowanie (Apokryfy Starego Testamentu 4; Kraków – Mogilany: The Enigma Press 2018) Ss. 384, ISBN: 978-83-86110-84-1.

Keywords:

Księga Jubileuszy


Published
2019-06-30


Majewski, M. (2019). Antoni Tronina, Księga Jubileuszy czyli Mała Genesis. Przekład i opracowanie (Apokryfy Starego Testamentu 4; Kraków – Mogilany: The Enigma Press 2018). Verbum Vitae, 35, 565–569. https://doi.org/10.31743/vv.1928

Marcin Majewski  maj.ewski@wp.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Marcin Majewski, doktor habilitowany nauk teologicznych, specjalizujący się w egzegezie Pięcioksięgu, wykładowca w Instytucie Nauk Biblijnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

http://orcid.org/0000-0002-4362-4812License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK