Like-for-Like. Death as a Retribution for Sin According to the Second Book of Maccabees

Łukasz Laskowski

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej , Poland
https://orcid.org/0000-0002-0087-300X


Abstract

This work presents a characteristic way of composition of episodes about deaths of sinners present in Second Book of Maccabees. They die in a way that emphasizes the relationship between the type of their death and previous sins. A separate topic is the story of Antiochus IV Epiphanes. This king died as a rebel against God. The author combined here the motif of concern with legends about theomachy. Antiochus will not have a part in the resurrection of life when the bodies of the saints are reborn and the lost parts of the body are restored. This way of interpreting history is the result of the catechetical tendencies of the book.

Keywords:

2 Macc, punishment, sin, historiography, Jason, Menelaus, Antiochus Epiphanes, Andronicus, Lysimachus, Callisthenes, Nicanor

Abramowiczówna, Z. (red.), Słownik grecko-polski (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1958) I.

Baran, G.M., „Arcykapłan Jazon i jego zamierzenia wobec Jerozolimy w świetle Ksiąg Machabejskich”, Biblical Annals 3 (2013) 261-284.

Baran, G.M., „Karanie narodu żydowskiego jako wymiar Bożej paideia według Drugiej Księgi Machabejskiej”, Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne 49/2 (2016) 408-429.

Baran, G.M., Życie i śmierć Antiocha IV Epifanesa w przekazach pozabiblijnych i biblijnych. Historia i teologia (Tarnów: Biblos 2015).

Bickerman, E.J., Institutions des Séleucides (Paris: Geuthner 1938). DOI: https://doi.org/10.4000/books.ifpo.5413

Bieberstein, K., „Daphne”, Brill’s New Pauly. Encyclopaedia of the Ancient World. IV. Antiquity (red. H. Cancik et al.) (Leiden – Boston, MA: Brill 2004) 80-81.

Doran, R., 2 Maccabees: A Critical Commentary (Hermeneia; Augsburg: Fortress Publishers 2012).

Ego, B., „God’s justice – The “Measure for Measure” Principle in 2 Maccabees”, The Books of the Maccabees: History, Theology, Ideology (red. G. Xeravits – J. Zsengellér) (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 118, Leiden – Boston: Brill 2007), 141-154. DOI: https://doi.org/10.1163/9789047418931_011

Flavius Iosephus, Opera (BibleWorks9).

Goldstein, J.A., II Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible 41A; Garden City, NY: Doubleday 1983). DOI: https://doi.org/10.5040/9780300261813

Gryglewicz, F., Księgi Machabejskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Pismo Święte Starego Testamentu 6/4; Poznań: Pallottinum 1961).

Habicht, C., 2. Makkabäerbuch (Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit 1/3; Gütersloh: Mohn 1979).

Hall, R.G., „Epispasm. Circumcision in Reverse”, Bible Revue 8/4 (1992) 52-57.

Hanhart, R. (red.), Maccabaeorum liber II, copiis usus quas reliquit Werner Kappler (Septuaginta 9, 2; Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht 1976).

von Harnack, A., Medizinisches aus der ältesten Kirchengeschichte (Texte und Untersuchungen 8; Leipzig: Hinrichs 1892).

Laskowski, Ł., Druga Księga Machabejska. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 14/3, Częstochowa: Święty Paweł 2018).

Laskowski, Ł., „Porneia a kult w Liście Jeremiasza (Ba 6) i Drugiej Księdze Machabejskiej”, Gloriam praecedit humilitas (red. M. Szmajdziński) (Częstochowa: Regina Poloniae 2015) 367-389.

Laskowski, Ł., „Troska Boga o świątynię a stan duchowy wspólnoty według Drugiej Księgi Machabejskiej”, Veritati et Caritati 9 (2017) 11-33.

Laskowski, Ł., „Wychowawcze działanie Boga wobec Narodu Wybranego jako znak miłosierdzia według Drugiej Księgi Machabejskiej”, Bądźcie świadkami miłosierdzia (red. R. Ceglarek – A. Kuliberda) (Częstochowa: Regina Poloniae 2017) 33-50.

Lemański, J., „Źródła i podstawy idei zmartwychwstania w Drugiej Księdze Machabejskiej (2 Mch 7)”, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 8 (2003) 185-203.

Lorek, P., „Od ludzkiej przypadłości po boską karę. Śmierć i życie pozagrobowe Antiocha IV Epifanesa w wybranych pismach starożytnych”, Theologica Wratislaviensia 3 (2008) 23-29.

Mędala, S., Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1–12 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 4/1, Częstochowa; Święty Paweł 2010).

Nawrot, J., „Czy w 2 Mch jest mowa o zmartwychwstaniu?”, Zmartwychwstał prawdziwie (red. A. Paciorek – A. Tronina – P. Łabuda) (Scripturae Lumen 2; Tarnów: Biblos 2010) 79-95.

Nawrot, J., Pierwsza Księga Machabejska. Rozdziały 1,1–6,16 (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 14/1; Częstochowa: Święty Paweł 2016).

Nestle, W., „Legenden vom Tode der Gottesverächter”, Archiv für Religionswissenschaft 33 (1936) 246-269.

Parchem, M., Księga Daniela. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 26; Częstochowa: Święty Paweł 2008).

Polybius, The Histories (tł. i red. W.R. Paton) (Loeb Classical Library; Cambridge, MA: Harvard University Press – London: Heinemann 1960) I-VI.

Scholl, R., Corpus der ptolemäischen Sklaventexte (Forschungen zur Antiken Sklaverei 1; Stuttgart: Frans Steiner Verlag 1990).

Schwartz, R.D., 2 Maccabees (Commentaries on Early Jewish Literature; Berlin – New York: Gruyter 2008). DOI: https://doi.org/10.1515/9783110211207

Tcherikover, V.A., „Palestine Under the Ptolemies. A Contribution to the Study of the Zenon Papyri”, Mizraim 4-5 (1937) 9-90.

Tronina, A., Druga Księga Kronik. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 10/2; Częstochowa: Święty Paweł 2016).

Tronina, A., Księga Kapłańska. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 3; Częstochowa: Święty Paweł 2006).

Tułodziecki, T., „Zmartwychwstanie męczenników według 2 Mch 7”, Verbum Vitae 15 (2009) 85-98. DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1509


Published
2019-12-27


Laskowski, Łukasz. (2019). Like-for-Like. Death as a Retribution for Sin According to the Second Book of Maccabees. Verbum Vitae, 36, 13–38. https://doi.org/10.31743/vv.1942

Łukasz Laskowski  luca.laskowski@gmail.com
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej

Ks. Łukasz Laskowski, prezbiter Archidiecezji Częstochowskiej, studiował biblistykę i filologię klasyczną w Polsce, Izraelu i we Włoszech, absolwent KUL i rzymskiego Biblicum, doktor teologii (biblistyka) i nauk humanistycznych (literaturoznawstwo). Tłumacz dzieł starożytnych, autor m.in. komentarza do Drugiej Księgi Machabejskiej. Wykłada w seminarium oraz w częstochowskiej sekcji licencjackiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

https://orcid.org/0000-0002-0087-300XLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK