„All things he will burn, and it shall be black dust” (4Syb 177). Eschatological Punishment in the Fourth Sibylline Book

Maria Elżbieta Miduch

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków , Poland
https://orcid.org/0000-0002-7482-2766


Abstract

The Fourth Sibylline Book, rooted in Greek-Jewish diaspora, is a piece written in order to make pagans change their ways. The Sibylline instructs on morality by the use of illustrations. The eschatological elements in the text are used as tools, providing means to an end. The image of punishment is meant to encourage abandoning the life of sin. We may notice a stageability of sorts in the concept of punishment portrayed by the author of the book: from a punishment as a pedagogical measure, to punishment that is eternal and irreversible.

Keywords:

eschatology, punishment, Sibylline tradition

Alexandre, C. (red.), Oracula Sibyllina (Parisiis: Didot 1869).

Bartlett, J.R., Josephus, Aristeas, The Sibylline Oracles, Eupolemus (Jews in the Hellenistic World 1; London – Cambridge: Cambridge University Press 1985). DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511621307

Charles, R.H., The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English, witch Introductions and Critical and Explantory Notes (Oxford: Clarendon Press 1969) II.

Collins, J.J., „The Place of the Forth Sybil in the Development of the Jewish Sybyllina”, Journal of Jewish Studies 25 (1974) 365-380. DOI: https://doi.org/10.18647/714/JJS-1974

Collins, J.J., „The Sibylline Oracles”, Jewish Writings of Second Temple Period (red. M.E. Stone) (Assen: Van Gorcum – Philadelphia, PA: Fortress 1984) 357-381. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004275119_010

Denis, A.-M. et al., Introduction à la littérature religieuse judéo-hellénistique (Turnhout: Brepols 2000) II.

Díez Macho, A., Apocrifos del Antiguo Testamento (Madrid: Cristandad 1984) II.

Dohmen, C. – Stemberger G., Hermeneutyka Biblii żydowskiej i Starego Testamentu (Myśl Teologiczna 59; Kraków: WAM 2008).

Glasson, T.F., Greek Influence in Jewish Eschatology, with Special Reference to the Apocalypses and Pseudepigraphs (London: SPCK 1961).

Gowan, D.E., Eschatology of the Old Testament (Edinburgh: T&T Clark 2000).

Górska, B., „Tartar”, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej (red. P. Grimal) (Wrocław: Zakład Ossolińskich 1987) 335.

Jędrzejewski, S., „Apokaliptyka jako rodzaj literacki”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 51/1 (1998) 29-35. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.633

Lanchester, H.C.O., „The Sibylline Oracles”, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament (red. R.H. Charles) (Oxford: Clarendon Press 1913) II, 368-406.

Mędala, S., Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej (Biblioteka Zwojó 1; Kraków: Enigma Press 1994).

Miduch, M., „Sybillińska droga do poznania Boga”, Łódzkie Studia Teologiczne 26/3 (2017) 173-181.

Miduch, M., Apokaliptyka żydowska o nadziei (Hermeneutica et Judaica 7; Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012).

Parchem, M., Obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni (Biblica et Judaica 1; Bydgoszcz: [KRD] 2013).

Rubinkiewicz, R., „Apokaliptyka u progu ery chrześcijańskiej”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 41 (1988) 51-59. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.1794

Sacchi, P., L’apocalittica giudaica e la sua storia (Brescia: Paideia 1990).

Słupecki, L., „Mitologia”, Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (red. S. Tabaczyński et al.) (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2012) 292-299.

Stebnicka, K., Tożsamość diaspory (Warszawa: Sub Lupa 2011).

Tuval, M., From Jerusalem Priest to Roman Jew (Tübingen: Mohr Siebeck 2013). DOI: https://doi.org/10.1628/978-3-16-152495-0


Published
2019-12-27


Miduch, M. E. (2019). „All things he will burn, and it shall be black dust” (4Syb 177). Eschatological Punishment in the Fourth Sibylline Book. Verbum Vitae, 36, 67–80. https://doi.org/10.31743/vv.1944

Maria Elżbieta Miduch  mariamiduch@gmail.com
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

Maria Miduch, doktor teologii biblijnej (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2012), absolwentka studiów bliskowschodnich (Uniwersytet Jagielloński, 2010), wykładowca zagadnień biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie oraz Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zainteresowania naukowe: literatura intertestamentalna, eschatologia judaizmu, mesjanizm.

https://orcid.org/0000-0002-7482-2766License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK