JHWH – Bóg, który przebacza, gdyż jest miłosierny (Wj 34,5-7)

Janusz LemańskiAbstract

Tekst Wj 34,5-7 przynosi najdłuższą autoprezentację Boga w Starym Testamencie, która stanowi dopełnienie objawienia imia Bożego (Wj 3,14-15; 6,2-8). Analiza egzegetyczna, jak również porównanie z podobnymi tekstami (np. Pwt 7,9-11; Wj 20,5; Pwt 5,9), pozwalają stwierdzić, iż perykopa Wj 34,5-7 pochodzi z czasów powygnaniowych.

Keywords:

Księga Wyjścia, Synaj, teofania, miłosierdzie, gniew, przebaczenie, grzech, przymierze


Published
2010-12-14


Lemański, J. (2010). JHWH – Bóg, który przebacza, gdyż jest miłosierny (Wj 34,5-7). Verbum Vitae, 18, 19–43. https://doi.org/10.31743/vv.2011

Janusz Lemański  naporus@gmail.comLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK