Wspólnota pojednana z Bogiem w Jezusie Chrystusie – Nowej Świątyni

Tomasz TomaszewskiAbstract

J 10,22-39 Jezus stwierdza, że sam jest prawdziwym pasterzem mesjańskim i nową świątynią. Dialog podjęty przez Jezusa na terenie świątyni zawiera również silne elementy eklezjologiczne. Jezus przeciwstawia niewierzących Żydów owcom, które do Niego należą, słuchają Jego głosu i idą za Nim. Jezus zna swoje owce, ofiaruje im życie wieczne i gwarantuje bezpieczeństwo. Ci, którzy przynależą do Jego owczarni, nie porzucają Go, ponieważ są strzeżeni przez Boga. Jezus jako zburzona i odbudowana światynia zgromadzi na nowo wszystkich ludzi, stając się przestrzenią ich wspólnoty z Bogiem, która znajduje swój model w jedności Syna z Ojcem.

Keywords:

Ewangelia wg św. Jana, świątynia, brama, pasterz, życie, wspólnota


Published
2010-12-14


Tomaszewski, T. (2010). Wspólnota pojednana z Bogiem w Jezusie Chrystusie – Nowej Świątyni. Verbum Vitae, 18, 141–165. https://doi.org/10.31743/vv.2017

Tomasz Tomaszewski  naporus@gmail.comLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK