Dawid Mielnik, Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37 (Studia Biblica Lublinensia 17; Lublin: Wydawnictwo KUL 2018)

Paweł Adam Podeszwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland
https://orcid.org/0000-0002-4000-1660


Abstract

xPublished
2019-06-30


Podeszwa, P. A. (2019). Dawid Mielnik, Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37 (Studia Biblica Lublinensia 17; Lublin: Wydawnictwo KUL 2018). Verbum Vitae, 35, 545–554. https://doi.org/10.31743/vv.4083

Paweł Adam Podeszwa  podpaw@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. Paweł Podeszwa, prezbier archidecezji gnieźnieńskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych, zatrudnio-
ny na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Associazione Ex Alun-ni/e del Pontificio Istituto Biblico w Rzymie oraz pełni funkcję moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jest autorem ponad 50 artykułów z zakresu egzegezy i teologii biblijnej. Podejmuje wiele inicjatyw duszpasterskich, które służąpopularyzacji orędzia biblijnego, a mianowicie Szkoły SłowaBożego w Gnieźnie, Inowrocławiu, Wągrowcu, Żninie, Słupcy, Zagórowie, Kleczewie, Strzelnie, Trzemesznie; warsztaty i rekolekcje biblijne dla katechetów; konkursy biblijne; konferencje i wykłady w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego w Telewizji „Trwam” oraz w Radiu „Maryja”.
https://orcid.org/0000-0002-4000-1660License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK