The Polish Millennial Generation: A Socio-Pastoral Study

Krzysztof Pawlina

Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Poland , Poland
https://orcid.org/0000-0002-3855-6720


Abstract

Like never before, the present generation of young Poles is undergoing religious, cultural and lifestyle changes.  Even though these youngsters describe themselves as believers, this is not demonstrated in either their religious practices nor in their moral lives. There is a visible tension between the expectations of the Church and the current urge for personal freedom, a freedom that is defined by the meeting of individual needs, pragmatism, and the transience of the moment. Although young people claim that family, love and security are their ultimate goals, in practice the number of people living without traditional notions of commitment – particularly living together outside of marriage – is growing. The Church has a decreasing influence on the lives of the youth, and the educational role of the family is diminishing, such that parents are very often helpless in guiding their children. Many adults do not even try to convince their offspring to attend religion classes, or to go to church at all. For fear of losing a good relationship with their children, parents frequently decide to remain silent on topics concerning morality or religion. Much more than in the past, Polish young people are self-confident, well-educated, speak foreign languages, and present themselves as citizens of the world.

Keywords:

young people, generation Y, millenials, pastoral theology, values, statistics, young Poles, religiosity of young people

Badora B. – Herrmann M., „Młodzież o polityce, demokracji i gospodarce”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska – M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38; Warszawa: CBOS 2017) 91–130.

Boguszewski R., „Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska – M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38; Warszawa: CBOS 2017) 65–87.

Boguszewski R., „Dobroczynność w Polsce”, Komunikat CBOS nr 40 (2016).

Boguszewski R., „Religijność Polaków i ocena sytuacji Kościoła katolickiego”, Komunikat CBOS nr 147 (2018).

Boni M. – Szafraniec K., Młodzi 2011 (Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2011).

Czerski P., „My, dzieci sieci”, Dziennik Bałtycki 35/20452 (2012) 11.

Espinoza C. – Ukleja M., Zarządzanie milenialsami (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018).

Feliksiak M., „Zainteresowania i aktywność”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska – M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38; Warszawa: CBOS 2017) 186–189.

Flader M., „Wiara w czasach portali społecznościowych. Charakterystyka pokolenia sieciowego”, Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian (red. P. Ochotny – M.J. Tutak – T. Wielebski) (Teologia Pastoralna w Polsce 5; Warszawa: Wydawnictwo i Księgarnia „Gotów” Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 2018) 433–452.

Głowacki A., „Religijność młodzieży”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska – M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38; Warszawa: CBOS 2017) 143–153.

Gwiazda M., „Religia w szkole – uczestnictwo i ocena”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska – M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38; Warszawa: CBOS 2017) 154–160.

Kałka J., „Szkolne relacje”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska, M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38; Warszawa: CBOS 2017) 39–60.

Kaźmierska K., Młodzież archidiecezji łódzkiej. Szkic do portretu (Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2018). DOI: https://doi.org/10.18778/8142-491-2

Mariański J., „Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich”, Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian (red. P. Ochotny – M.J. Tutak – T. Wielebski) (Teologia Pastoralna w Polsce 5; Warszawa: Wydawnictwo i Księgarnia „Gotów” Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 2018) 141–150.

Nastolatki 3.0. Raport z badania (Warszawa: NASK – Instytut Badawczy 2017).

Pawińska M., „Millennialsi – inspiratorzy nieuchronnych zmian w środowisku akademickim w Polsce i na świecie”, Ogrody Nauk i Sztuk 8 (2018) 215–223. DOI: https://doi.org/10.15503/onis2018.215.223

Pawlina K., Co słychać u młodzieży (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2019).

Pawlina K., Młodzież szkolna o swoich problemach (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2010).

Pawlina K., Młodzi w parafii. Problemy i wyzwania (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2015).

Roguska B., „Dom rodzinny, rodzice i rówieśnicy w opiniach młodego pokolenia Polaków”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska – M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38: Warszawa: CBOS 2017) 19–28.

Stańczak J. – Stelmach K. – Urbanowicz M., Małżeństwa oraz dzietność w Polsce (Warszawa: GUS 2016).

Szawiel T., Pokolenie JP2. Przyszłość i przeszłość zjawiska religijnego (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008).

Tomczuk J., „Pokolenie «łap szansę»”, Newsweek Polska nr 20 (2018) 32–35.

Netografia

XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania. Dokument końcowy (2018), https://episkopat.pl/dokument-koncowy-synodu-biskupow-mlodzi-uczestnikami-i-wspoltworcami-zgromadzenia/ (dostęp: 6.04.2019)

SIA, „Czapiński w TOK FM: Mentalność 'igreków' jest kształtowana przez memy, a nie mamy”, 9.05.2012, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11692545,Czapinski_w_TOK_FM__Mentalnosc__igrekow__jest_ksztaltowana.html (dostęp: 28.02.2019).

Franciszek, Przemówienie do młodzieży w Santiago, 17.01.2018, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/chile-mlodziez_17012018.html (dostęp: 23.03.2019)

Moczyróg A., „Było pokolenie Y, teraz czas na ‘pokolenie Homeland’. Oto, na kogo wyrosną Twoje dzieci”, 03.09.2015, https://mamadu.pl/121227,jakie-pokolenie-przyjdzie-po-milenialsach-czyli-na-kogo-wyrosna-nasze-dzieci (dostęp: 28.02.2019).

Polityka.pl, „Milenialsi, generacja Z… Skąd wiadomo, do którego pokolenia się należy?”, 19.03.2016, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1654918,1,milenialsi-generacja-z-skad-wiadomo-do-ktorego-pokolenia-sie-nalezy.read (dostęp: 28.02.2019)

Stańczak J. – Stelmach K. – Urbanowicz M., Małżeństwa i dzietność w Polsce, I 2016,

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/malzenstwa-i-dzietnosc-w-polsce,23,1.html (dostęp: 6.04.2019)

Szczypczyk K., „Cała prawda o Milenialsach”, 28.07.2017, http://konradszczypczyk.pl/cala-prawda-o-millenialsach/ (dostęp: 28.02.2019)


Published
2019-06-30


Pawlina, K. (2019). The Polish Millennial Generation: A Socio-Pastoral Study. Verbum Vitae, 35, 477–503. https://doi.org/10.31743/vv.4519

Krzysztof Pawlina  kpawlina@wmsd.mkw.pl
Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Poland

Ks. Krzysztof Pawlina, prezbiter archidiecezji warszawskiej, profesor nauk teologicznych, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, sekretarz Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, członek Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa, dziekan Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, w latach 1997–2010 rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. W swojej pracy naukowej zajmuje się trzema dziedzinami: młodzieżą, nową ewangelizacją i kapłaństwem. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, książek, w tym dla młodzieży i o młodzieży, a także kilku tomików poezji.

https://orcid.org/0000-0002-3855-6720License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK