Brant Pitre, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii (Kraków: WAM 2018)

Krzysztof Wojciech Mielcarek

Institute of Biblical Science, Faculty of Theology, John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
https://orcid.org/0000-0001-8575-7966


Abstract

Review of the book:
Brant Pitre, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii (Kraków: WAM 2018). Ss. 240. PLN 40,40. ISBN 978-83-277-1583-8

Keywords:

Pesah, Eucharist, Mannah, Bread of presence


Published
2019-06-30


Mielcarek, K. W. (2019). Brant Pitre, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii (Kraków: WAM 2018). Verbum Vitae, 35, 561–564. https://doi.org/10.31743/vv.4685

Krzysztof Wojciech Mielcarek  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Institute of Biblical Science, Faculty of Theology, John Paul II Catholic University of Lublin

Krzysztof Mielcarek, profesor KUL, doktor habilitowany nauk teologicznych, kierownik Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich Instytutu Nauk Biblijnych KUL, wieloletni wykładowca KUL i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Prowincji Ojców Dominikanów w Krakowie, autor ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, dwóch monografii, współautor pierwszego przygotowanego przez polskich autorów Atlasu biblijnego (Pelplin: Bernardinum 2018), redaktor wielu prac zbiorowych; od 2014 roku członek Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, delegowany przez Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan.

https://orcid.org/0000-0001-8575-7966License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK